Ruoka- ja matkailualan ammattilaisille työkaluja tuotteistamiseen ja tarinallistamiseen koulutuksen avulla

Ruoka- ja matkailualan ammattilaisille on suunniteltu koulutus, joka auttaa heitä kehittämään ja tuottamaan innovatiivisia, houkuttelevia tuotteita ja palveluita. Se tarjoaa kattavan näkymän kestävän liiketoiminnan keskeisiin näkökohtiin.

  • Koulutus järjestetään nyt toisen kerran ja on nyt pilottina osallistujille maksuton. Toki se vaatii jonkin verran ajallista panostusta, mutta lähtökohta on, että tuloksena on konkreettisia tuloksia tuotteiden ja palveluiden muodossa. Osallistujilta toivotaan aktiivista osallistumista ja palautteen antoa. Näin koulutusta voidaan kehittää jopa sen edetessä ja se voidaan opintopisteyttää tulevaisuutta varten. Tämä on osa Mikkelin yliopistokeskuksen kestävän talouden toimenpidekokonaisuutta ja pilotti mahdollistetaan Mikkelin yliopistokeskuksen saamalla lisärahoituksella, asiantuntija Merja Hölttä yliopistokeskuksen koordinaatioyksiköstä kertoo.

Nyt koostettu koulutus kattaa monia keskeisiä aiheita kuten asiakasymmärrys, tuotekehitys, vetovoimaisuus, strategia, vastuullisuus, tarinallistaminen, elämyksellisyys, matkailu, ruoka, luontopalvelut, pakkaus ja esille tuonti, hinnoittelu, viestintä ja markkinointi. Arviointi, jatkokehittäminen ja jatkomarkkinointi ovat myös keskeisiä osia ohjelmaa.

Koulutus sisältää lähiluentojen lisäksi yksilö- ja ryhmätehtäviä, joiden avulla osallistujat voivat soveltaa oppimaansa käytännön liiketoimintaan. Painopiste on omien kehittämistarpeiden tunnistamisessa ja niihin liittyvien konkreettisten toimenpiteiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa.

Ohjelma koostuu yhdeksästä kuuden tunnin lähipäivästä, mitkä on jaettu kahteen osaan niin, että ensimmäinen osa, kuusi lähipäivää sijoittuu syksyyn -24 ja toinen osa, kolme lähipäivää, sijoittuu alkuvuoteen -25. Syksyn aikana tuotetaan jokin tuote tai palvelu, mitä voi joulun/talven aikana kokeilla ja alkuvuoden jaksolla sen toimivuutta arvioidaan ja jatkokehitetään.

Konsepti sai alkunsa Ruralia-instituutin Sprengtporten- ja Tikkutollo- hankkeissa, jotka osoittivat tutkijoiden ja matkailualan yrittäjien yhteistyön voiman. Esiin nousivat myös erityisesti maaseutumatkailualan yritysten kohtaamat haasteet: palveluiden selkeä tuotteistaminen, monipuolisen ohjelmatarjonnan rakentaminen sekä kasvavat asiakasodotukset.

  • Yrittäjät kaipaavat vahvaa tukea liiketoimintansa ja uusien palveluiden sekä tuotteiden innovointiin. Heillä on usein rajoitetusti aikaa sitoutua laajoihin koulutusohjelmiin, joten heille sopivat erityisen hyvin tiiviit koulutusmoduulit, kuten mikrotutkinnot tai mikro-opintokokonaisuudet – englanniksi micro-credentials. Ne tarjoavat yrittäjille joustavan ja osallistavan tavan päivittää ammattitaitoaan ja paikata mahdollisia aukkoja perinteisessä koulutuksessaan vastaten samalla nopeasti muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin, Inna Kopoteva Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista avaa.

 

Lisätietoja: