Opiskelumahdollisuudet Mikkelissä

Perustutkinnot Mikkelissä

Mikkelissä voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon englannin kielellä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun International Business -koulutusohjelmassa.

International Business -kandidaattiohjelman esittelyvideo

Lisätietoa:

Tieteelliset jatkotutkinnot

Tieteellisen jatkotutkinnon – lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon – voi suorittaa myös Mikkelissä. Jatkotutkinnon voi suorittaa yksilöllisesti, joten on suositeltavaa ottaa jo alkuvaiheessa yhteyttä oman alan laitokseen. Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköissä voi suorittaa jatkotutkinnon yliopistojen Mikkelissä oleviin osaamisaloihin liittyen. Lisätietoja saa Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköiltä ja opintoja järjestäviltä yliopistoilta:

 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa täydennyskoulutusta:

  • paikallisyhteisöjen kehittäminen
  • kestävä ruokaketju
  • uudistuva biotalous

 

Mikkelin kesäyliopiston tarjonta

Mikkelin kesäyliopisto tarjoaa noin 40 aineen avoimia yliopisto-opintoja ja väyliä, joiden kautta perusteella hakea yhteishaussa yliopistoon.

Lisätietoja avoimen tarjonnasta: https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/avoinkorkeakouluopetus

Lisätietoja väyläopinnoista: https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/vaylaopinnot