Opiskelumahdollisuudet Mikkelissä

Perustutkinnot Mikkelissä

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto englannin kielellä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun International Business -koulutusohjelmassa. International Business -kandidaattiohjelman esittelyvideo

 

Vesiteknologian diplomi-insinöörikoulutus, LUT-yliopisto (alkaa syksyllä 2023)

Kestävyyskysymykset haastavat tarkastelemaan vedenpuhdistusta uusin tavoin. Tässä maisteriohjelmassa selviää, miten vesiä puhdistetaan tehokkaasti, kestävästi ja taloudellisesti. Opitun avulla voi ratkaista tulevaisuuden vesihaasteita. Ohjelma on suunniteltu työelämässä oleville ja opinnot voi sopeuttaa omaan elämäntilanteeseen. Koulutus on ns. blended learning tarkoittaen, että noin 50% syventymisopintoihin kuuluvista kursseista tulee sisältämään lähiopetusta ja loput ovat online-kursseja. Ohjelma on englanninkielinen.

LUT-yliopiston vesiteknologian diplomi-insinöörikoulutus

Esite suomeksi

In English

Yleisesite

 

Tieteelliset jatkotutkinnot

Tieteellisen jatkotutkinnon – lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon – voi suorittaa myös Mikkelissä. Jatkotutkinnon voi suorittaa yksilöllisesti, joten on suositeltavaa ottaa jo alkuvaiheessa yhteyttä oman alan laitokseen. Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköissä voi suorittaa jatkotutkinnon yliopistojen Mikkelissä oleviin osaamisaloihin liittyen. Lisätietoja saa Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköiltä ja opintoja järjestäviltä yliopistoilta:

 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa täydennyskoulutusta:

  • paikallisyhteisöjen kehittäminen
  • kestävä ruokaketju
  • uudistuva biotalous

 

Mikkelin kesäyliopiston tarjonta

Mikkelin kesäyliopisto tarjoaa noin 40 aineen avoimia yliopisto-opintoja ja väyliä, joiden kautta perusteella hakea yhteishaussa yliopistoon.

Lisätietoja avoimen tarjonnasta: https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/avoinkorkeakouluopetus

Lisätietoja väyläopinnoista: https://www.mikkelinkesayliopisto.fi/vaylaopinnot