Tiedepolku

Tiedepolku tutustuttaa tieteeseen ja tutkimukseen; se innostaa ja herättää kiinnostuksen. Tiedepolulla tiedettä lähestytään tuttujen ja käytännönläheisten asioiden kautta. Tiedepolun tarkoitus on vahvistaa  kaikkien tiedeosaamista ja esitellä kuinka laaja-alaista tiede on.

Tiedepolku opettaa ajattelutaitoja, ongelmanratkaisukykyä, tiedon rakentumista ja tieteen prosesseja. Hyvät ajattelun ja oppimisen taidot tukevat mahdollisuutta osallistua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin, sekä auttavat muodostamaan mielipiteitä tutkitun tiedon pohjalta. Toivottavaa on, että Tiedepolun avulla ymmärrys tieteen tehtävästä, merkityksestä ja tuloksista kasvaa.

Tiedepolkua toteutetaan Mikkelin kaupungin, Mikkelin yliopistokeskuksen, Mikkelin kesäyliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana on myös muita yhteistyökumppaneita. Tiedepolun teemat liittyvät pääosin Mikkelin kaupungin kehittämisteemoihin ja Mikkelissä olevaan yliopisto-osaamiseen. Tiedepolun tavoitteena on rakentaa opetussuunnitelman tueksi luokka-astekohtaisia tiedekasvatuksen teemoja.

www.tiedepolku.info