Tiedepolku

Tiedepolku tutustuttaa tieteeseen ja tutkimukseen. Tavoitteena on, että kiinnostut ja innostut tieteestä. Tiedepolun avulla esittelemme, kuinka laaja-alaista tiede on. Toivomme, että Tiedepolun avulla pystymme lisäämään ymmärrystäsi tieteen tehtävästä, merkityksestä ja tuloksista.

Tiedepolulla tiedettä lähestytään tuttujen ja käytännönläheisten asioiden kautta. Tiedepolun tarkoitus on vahvistaa meidän kaikkien tiedeosaamista. Toivomme, että opit Tiedepolullamme ajattelutaitoja, ongelmanratkaisukykyä, tiedon rakentumista ja tieteen prosesseja. Hyvät ajattelun ja oppimisen taidot tukevat myös sinun mahdollisuuttasi osallistua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin, sekä auttavat sinua muodostamaan mielipiteitä tutkitun tiedon pohjalta.

Tiedepolkua toteutetaan Mikkelin kaupungin, Mikkelin yliopistokeskuksen, Mikkelin kesäyliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana on myös muita yhteistyökumppaneita. Tiedepolun teemat liittyvät pääosin Mikkelin kaupungin kehittämisteemoihin ja Mikkelissä olevaan yliopisto-osaamiseen. Tiedepolun tavoitteena on rakentaa opetussuunnitelman tueksi luokka-astekohtaisia tiedekasvatuksen teemoja.

www.tiedepolku.info