Yhteisöllisyys

Mikkelin yliopistokeskuksen kansainvälisessä, verkostomaisessa yhteisössä työskentelee monialainen osaajajoukko eri alojen asiantuntijoita. Yliopistokeskuksen yksiköissä käy myös vierailevia tutkijoita, asiantuntijoita, luennoitsijoita sekä stipendiaatteja niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Yksiköiden välinen yhteisöllisyys on luonut hyvät puitteet yhteistyön rakentamiselle. Yhteisöllisyyttä pidetään yllä monin eri keinoin henkilöstön toiveita kuunnellen.

Yhteisöllisyyttä tukevat erilaiset säännöllisesti järjestettävät viralliset ja vapaamuotoiset kokoukset, tapahtumat ja tilaisuudet, kuten esimerkiksi johtoryhmäkokoukset, hankevalmistelut, lukukauteen ja -vuoteen liittyvät tilaisuudet, yhteiset virkistystilaisuudet, tutustumisvierailut ja asiantuntija-aamukahvit. Aamukahveja on poikkeusoloissa järjestetty virtuaalisina ja niille on osallistunut kiinnostuneita työntekijöitä eri yksiköistä. Myös yhteisiä koulutuksia järjestetään muun muassa viestintä- ja mediataitoihin sekä ensiapuvalmiuteen liittyen. Kaikissa näissä eri yksiköiden kolmella eri kampuksella Mikkelissä toimiva henkilöstö tapaa toisiaan.

Yliopistokeskuksen henkilökunta on hakenut aktiivista yhteistoimintaa myös työajan ulkopuolella. MUC-sählyporukka toimii aktiivisesti ja samoin myös lukupiiri. Molempien toiminnassa on mukana innokkaita harrastajia eri yksiköistä ja myös muista kampuksella toimivista työyhteisöistä.  Uudempi yhteinen toimintamalli on MUC-elokuvakerho ja suunnitelmissa on käynnistää selkokielinen lukupiiri kansainvälisille työntekijöille.

Mikkelin yliopistokeskukseen kuuluvissa yksiköissä työskentelee paljon kansainvälisiä tutkijoita ja asiantuntijoita. Kansainvälisten työntekijöiden viihtyvyyden lisäämiseksi on käynnistetty ystävätoiminta, jonka tarkoituksena on auttaa kansainvälisiä työntekijöitä kiinnittymään paremmin yliopistokeskusyhteisöön sekä kotoutumaan alueelle ja löytämään paikallisia ystäviä työajan ulkopuolellekin. Yhteisesti on järjestetty esimerkiksi opastettuja Mikkeli-kävelykierroksia ja sieniretki.

MUC-yksiköiden vierailevien asiantuntijoiden käyttöön on hankittu polkupyöriä, jotka ovat saaneet positiivista palautetta.

Lisätietoja: Asiantuntija Ulla Jurvanen, p. 050 439 7798,  ulla.jurvanen@muc.fi