Strategia

Strategia

Mikkelin yliopistokeskuksen “Kestävän suunnan rakentaja” strategia hyväksyttiin yliopistokeskuksen ohjausryhmässä kesäkuussa 2020. Strategian toimeenpano keskittyy kolmeen kehittämiskokonaisuuteen, joita ovat:

  • Monitieteinen yhteisö voimavarana
  • Elämänlaajuinen oppiminen
  • Alueellinen vuorovaikutus

Mikkelin yliopistokeskuksen strategia 2021-30