Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdään Mikkelissä LUT-yliopistolla sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa. LUT Mikkeli on LUT-yliopiston alueyksikkö. LUTin kaikki schoolit toimivat Mikkelissä bioenergian tutkimusryhmän, erotustekniikan osaston sekä yrittäjyyden tutkimusryhmän kautta. LUT toimii Mikkelin yliopistokeskuksessa Lönnrotinkadulla sekä Sammonkadulla.

Lut-yliopisto

Tutkimus

Bioenergian laboratorio

LUT School of Energy Systemsiin kuuluva Bioenergian laboratorio tutkii erityisesti teknologioita ja liiketoimintaa, joka liittyy metsäbiomassan käyttöön.

Bioenergia ja muut energiamuodot | LUT University

Tutkimusryhmän vastuuhenkilö professori Tapio Ranta

Erotustekniikan osasto

LUT School of Engineering Sciencen Erotustekniikan osasto on Suomen suurin yksikkö alallaan. Erotustekniikan perustana on fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden ymmärtäminen ja mallinnus. Yksikön moderneja erotustekniikan laitteistoja voidaan hyödyntää laboratorio- ja pilot-mittakaavassa eli molekyylitasolta aina prosessikonsepteihin. Biologinen vedenkäsittely, suuri levälaboratorio ja kattavat analyysimahdollisuudet ovat yksikön erikoisuuksia.Mikkelissä pääpaino on erityisesti veden puhdistukseen liittyvissä teknologioissa.

https://www.lut.fi/school-of-engineering-science/tutkimus/erotustekniikka

Tutkimusryhmän vastuuhenkilö on osastonjohtaja Sami Virolainen

Mikkelissä toimivat professorit

Amit Bhatnagar

Mika Mänttäri

Eveliina Repo

Susana Rodriquez-Couto

LBM Mikkeli

LUT Kauppakorkeakoulun toimintaa Mikkelissä vetää kansainvälisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden tutkimusryhmä, joka tutkii yrittäjyyttä ja siihen liittyviä ekosysteemejä, kansainvälistä liiketoimintaa, uusia liiketoimintamalleja ja kestävää arvonluontia.

Kansainvälinen liiketoiminta ja yrittäjyys | LUT University

Ryhmän vastuuhenkilö professori Henri Hakala

Lisätietoja:

  • LUT Mikkeli
  • Laboratoriot: Timo Laakso, laboratoriopäällikkö, LUT-yliopisto, timo.laakso@lut.fi
  • Trailblazer-strategia 2030: Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin LUT-yliopisto etsii ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. LUT auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi.  Kampukset sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa, alueyksiköt Mikkelissä ja Kouvolassa.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Tutkimus

Ruralia-instituutissa tehdään monitieteistä ja tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta, joka liittyy erityisesti yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun näkökulmasta. Yhteiskunnallisesti tutkimus kiinnittyy kestävään kehitykseen sekä maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutukseen globalisoituvassa maailmassa. Monipuolinen kansainvälinen ja kotimainen tutkimusyhteistyö ja tutkijakoulutuskumppanuudet vahvistavat instituutin tutkimusta. Yritykset voivat hyödyntää Ruralia-instituutin kansainvälisten Visiting Scholar -tutkijoiden monipuolista osaamista erilaisten tutkimus- ja kehittämisprojektien kautta. Vierailevat tutkijat edustavat monipuolisesti eri tieteenaloja.

Ke­hit­tä­mis­toi­min­ta

Instituutissa koordinoidaan ja osallistutaan kehittämisprosesseihin, joissa luodaan ja pilotoidaan uusia toimintamalleja ja innovaatioita maaseudun kehittämiseen. Tavoitteena on yhdistää ratkaisukeskeisesti yliopistollista tutkimustietoa, asiantuntijuutta ja käytännön kokemusperäistä tietoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kehittämistoiminta palvelee maaseudun yrityksiä, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä edistää erilaisten politiikkainstrumenttien vaikuttavuutta.

Tutkimusryhmät ja niiden vastuuhenkilöt: