Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Mikkelin yliopistokeskuksen sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Yhteyshenkilöt rekisterin sisältöä koskevissa asioissa

Asiantuntija Sirpa Rautiainen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@muc.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mikkelin yliopistokeskuksen sidosryhmärekisterin tietoja käytetään sidosryhmäviestintään, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen ja tapahtumatiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi ja sähköposti.

Tietolähteet

Rekisteriin on tallennettu vain henkilön ilmoittamat tiedot. Rekisterin tietoja ei päivitetä muista tietolähteistä.

Tietojen siirto tai luovutus

Mikkelin yliopistokeskus käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua viestinnässään, jolloin henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) siirtyy palvelimelle Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Tietoja ei luovuteta muihin organisaatioihin.

Rekisterin suojaus

Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tiedoissaan oleva virhe sekä poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto.

Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti.

Muutosten tekeminen sekä rekisteristä ja jakelulistasta poistuminen onnistuu ilmoittamalla asiasta info (at) muc.fi tai uutiskirjeen lopussa olevista asetuksista.

 

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi

MUC-yliopistokeskuslehden sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Yhteyshenkilöt rekisterin sisältöä koskevissa asioissa

Asiantuntija Sirpa Rautiainen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@muc.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

MUC-yliopistokeskuslehden sidosryhmärekisteriä käytetään Mikkelin yliopistokeskuksen lehden jakeluun.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, asema ja osoite

Tietolähteet

Rekisteriin on tallennettu yliopistokeskuksen toimijoiden yhteistyökumppaneiden, keskeisten sidosryhmien ja yhteystietonsa antaneiden yksityishenkilöiden osoitteita.

Tietojen siirto tai luovutus

Tietoja ei luovuteta muihin organisaatioihin.

Rekisterin suojaus

Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tiedoissaan oleva virhe sekä poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto.

Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti.

Muutosten tekeminen sekä rekisteristä ja jakelulistasta poistuminen onnistuu ilmoittamalla asiasta info (at) muc.fi.