Tuote ja tarina -koulutus

Tämä koulutus keskittyy kestävään ruoka- ja matkailualan liiketoimintaan ja tarjoaa työkaluja tuotteistamiseen ja tarinallistamiseen. Ohjelma koostuu yhdeksästä 6 tunnin mittaisesta lähipäivästä, mitkä on jaettu kahteen osaan niin, että ensimmäinen osa järjestetään syksyllä 2024 ja toinen osa keväällä 2025. Syksyn aikana tuotetaan jokin tuote tai palvelu, mitä voi talven aikana kokeilla ja kevään jaksolla sen toimivuutta arvioidaan ja jatkokehitetään.   

Koulutus on suunnattu ruoka- ja matkailualan toimijoille. Koulutus sisältää luentojen lisäksi yksilö- ja ryhmätehtäviä, joiden avulla osallistujat voivat soveltaa oppimaansa käytännössä. Painopiste on omien kehittämistarpeiden tunnistamisessa ja niihin liittyvien konkreettisten toimenpiteiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa.   

Koulutus kattaa monia keskeisiä aiheita. Asiakasymmärrys, tuotekehitys, vetovoimaisuus, strategia, vastuullisuus, tarinallistaminen, elämyksellisyys, matkailu, ruoka, luontopalvelut, pakkaus ja esille tuonti, hinnoittelu, viestintä ja markkinointi. Arviointi, jatkokehittäminen ja jatkomarkkinointi ovat myös keskeisiä osia ohjelmaa.  

Koulutus on maksuton tässä kokeiluvaiheessa, mutta osallistujilta odotetaan sitoutunutta aktiivista osallistumista ja palautteen antamista. Koulutus tarjoaa kattavan näkymän kestävän liiketoiminnan keskeisiin näkökohtiin ja auttaa alan toimijoita kehittämään ja tuottamaan innovatiivisia, houkuttelevia tuotteita ja palveluita.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

ALUSTAVA AIKATAULU

1 osa / syys-marraskuu 2024

  • 18.9. (KE)   klo 12-18
  • 2.10. (KE)   klo 12-18
  • 17.10. (TO) klo 12-18
  • 31.10. (TO) klo 12-18
  • 14.11. (TO) klo 12-18
  • 28.11. (TO) klo 12-18

2 osa / tammi-helmikuu 2025

  • 16.1. (TO) klo 12-18
  • 30.1. (TO) klo 12-18
  • 13.2. (TO) klo 12-18

PAIKKA

Mikkelin yliopistokeskuksen ja Ruralia-instituutin tilat Lönnrotinkatu, Mikkeli 

KOHDERYHMÄ

Ruoka- ja matkailualan ammattilaiset 

TOTEUTUS

Koulutus koostuu kahteen osaan jaetusta yhdeksästä lähipäivästä. Koulutus järjestetään lähiopetuksena. 

Koulutuksen sisältö rakentuu luentojen ja yksilö- sekä ryhmätehtävien ympärille. Erityisenä painopisteenä koulutuksessa on yrityksen omien kehittämistarpeiden tunnistaminen ja niihin liittyvien konkreettisten kehittämistehtävien toteutus. 

ILMOITAUTUMINEN

Sähköisellä lomakkeella 30.8.2024 mennessä.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

HINTA

Koulutus mahdollistetaan Mikkelin yliopistokeskuksen ja OKM:n rahoituksella on koulutuksen kokeiluvaiheessa osallistujille maksuton, mutta osallistujilta odotetaan sitoutunutata aktiivista osallistumista ja palautteen antamista. 

LISÄTIEDOT

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Inna Kopoteva, inna.kopoteva@helsinki.fi, +358(0)41 52 72 537

Mikkelin yliopistokeskus, Merja Hölttä, merja.holtta@muc.fi, +358(0)50 33 65 297  

ALUSTAVA SISÄLTÖ

Tuotekehitys ja palvelumuotoilu matkailualalla
Asiakasymmärrys
Tuotekehitys päivittäisessä elämässä
Vetoava tuote tai palvelu
Visit Finlanding tuotesuositukset
Vastuullisuus tuotekehittämisessä

Tarinallistaminen
Tarinaan ydin
Tarinapolku ja tarinatuokiot
Asiakasymmärrys tarinallistaminen sydämessä
Tarinat ja viestintä

Tekoälyn hyödyntäminen tuotteistamisessa ja tarinallistamisessa

Elämystuotanto
Asiakaskokemuksen Suunnittelu ja Kehittäminen
Tarinankerronnan ja tarinan elementtien hyödyntäminen
Moniaististen kokemusten suunnittelu

Luonnon lisäarvoa
Työkaluja maisemapalvelun kehittämiseen
Metsäympäristön mahdollistamia tuotteita ja palveluita

Ruokakulttuuri matkailussa
Aktiiviset ja älykkäät pakkaukset
Uuden tuotteen ja palvelun hinnoittelu
Viestintä ja markkinointi, tekoälyn hyödyntäminen
Arviointi, jakokehittäminen ja jatkomarkkinointi