Harjoittelu

Yliopistoharjoittelijan palkkaaminen on erinomainen tilaisuus saada lisätyövoimaa yrityksen eri työtehtäviin. Harjoittelija tuo yritykseen uutta tietoa, näkemystä sekä uudenlaista luovuutta ja innovaatiovoimaa. Samalla harjoittelu voi toimia kimmokkeena opinnäyteyhteistyölle. Harjoittelija voi tehdä opinnäytteensä jostakin yrityksen toiminnan ja kehittämisen kannalta tärkeästä asiasta. Harjoittelu lisää yrityksen tunnettavuutta ja luo myönteistä, kansainvälistä työnantajamielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa.

 

  • Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toimii yliopisto-opiskelijoiden linkkinä harjoittelupaikkaa tarjoavien yritysten ja harjoittelupaikkaa etsivien välillä. Instituutti auttaa alueensa yrityksiä sopivan harjoittelijan löytämisessä välittämällä tietoa harjoittelupaikoista yliopisto-opiskelijoille. Instituutti auttaa tarvittaessa yrityksiä myös mm. harjoitteluilmoituksen laatimisessa, kohdeopiskelijajoukon määrittelyssä ja sopivien tiedotuskanavien löytämisessä. Yhteystiedot löydät täältä Ruralia-instituutti – tietoa meistä kohdasta opetus.

 

  • LUT-yliopiston työharjoittelujakson voi sisällyttää vapaavalintaisena sekä kandidaatti- että maisteritutkintoihin. Yleisin tapa on opinnollistaa kesäaikana tehty kesätyö. Kesätöitä tekevätkin lähes kaikki opiskelijamme ja ne ovat yksi vahvimmista väylistä opiskelijoiden valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen. Lue lisää >>
    • LUT Career Spark on harjoittelu- ja lopputyötuki, jonka tavoitteena on tukea kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja integroitumista suomalaiseen työelämään. LUT Career Spark on tuki työnantajalle, joka työllistää kansainvälisen opiskelijan työharjoitteluun tai maisteriopintojen lopputyöhön. Lue lisää >>