Hankkeet

Yliopistokeskuksen yksiköissä toteutetaan erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeita yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.  Uusia projekteja suunnitellaan yhteisten tarpeiden pohjalta. Ota reilusti yhteyttä, mikäli etsit jotakin tiettyä hanketta tai suunnittelet sellaista.