Hankkeet

Yliopistokeskuksen yksiköissä toteutetaan erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeita yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.  Uusia projekteja suunnitellaan yhteisten tarpeiden pohjalta. Ota reilusti yhteyttä, mikäli etsit jotakin tiettyä hanketta tai suunnittelet sellaista.

Käynnissä olevia hankkeita, joissa on mukana

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

LUT-yliopisto