Opinnäytteet (kandidaatin- ja maisterintutkielma, väitöskirjat)

Jokainen korkeakouluopiskelija työstää opintojensa loppuvaiheessa opinnäytetyön, joka on tutkimus- tai kehittämistehtävä. Se tehdään todelliseen tarpeeseen, jolloin organisaatio saa konkreettisen hyödyn opinnäytetyön tuloksista sekä uutta tietoa ja näkemystä. Opinnäytetyö tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden tutkia ja kehittää omaa toimintaansa. Opinnäytetyön avulla voi myös selvittää, olisiko organisaatiolla tarvetta isommalle maksulliselle toimeksiannolle. >>Lue lisää Huomioitavaa on, että korkeakoulujen opinnäytetyöt ovat julkisia. Ne ovat tutkinnon osia, joiden tulee olla avoimesti arvioitavissa. Erillisellä sopimuksella opinnäytetyöstä voidaan jättää pois organisaation tunnistetiedot tai salassa pidettävät tiedot.

 

 • Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielma eli kandi on opinnäytetyö, joka tehdään alemmassa yliopistotutkinnossa eli kandidaatintutkinnossa. Kandin laajuus on noin 7 viikkoa ja sen tyypillisimmät aloitusajankohdat ovat alkusyksy ja -vuosi.

  • Aalto-yliopisto
   • International business -ohjelman opiskelijat tekevät opinnäytetöinä esimerkiksi markkina-analyysejä, asiakastyytyväisyystutkimuksia ja muita yritysten toimintaan liittyviä selvityksiä. Mahdolliset yritysten esittämät tutkimusaiheet tulisivat olla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön tiedossa viimeistään alkusyksyn aikana (elokuu-syyskuu). Kandidaattitutkielmaprosessi ajoittuu vuosittain loka-toukokuulle niin, että opiskelijoiden tutkimussuunnitelmat valmistuvat tammikuun loppuun mennessä. Huhtikuussa opiskelijat esittävät työnsä tulokset tutkielmaseminaarissa ja lopulliset tutkielmat valmistuvat huhtikuun aikana. Yhteyshenkilö: Mari Syväoja, Suunnittelija, puh. 044 7044 211, email: mari.syvaoja@aalto.fi
   • Ruralia-instituutissa tehtävät opinnäytteet liittyvät instituutin tutkimus- ja kehittämishanketoimintaan ja instituutin asiantuntijat osallistuvat opinnäytteiden ohjaamiseen. Yritykset voivat esittää opinnäytteiden aiheita omien tarpeidensa mukaan. Opinnäytteiden tekemisessä yritysyhteistyö näkyy myös yritysten tarjoaman tai yrityksistä kerätyn aineiston hyödyntämisessä. Varsinkin kehittämishankkeisiin tehdyissä opinnäytteissä tuotetaan myös kokonaisia toimialoja ja/tai tietyn alueen yrityksiä palvelevaa tietoa.

 

 • Maisterintutkielma

Pro gradu -tutkielma on yliopistoista maisteriksi valmistuvien lopputyö, jonka laajuus on noin 6 työkuukautta. Lopputyön voi aloittaa organisaation aikataulutoiveiden mukaisesti.

 

 • Väitöskirjatutkimus

Väitöskirjatutkimuksien avulla pystytään syventämään yhteistyötä yrityksien kanssa. Yritykset voivat osallistua tutkimushankkeisiin, joissa tehdään väitöskirjatutkimusta alueellisesti, valtakunnallisesti tai jopa globaalisti. Yritykset voivat tarjota tutkimusaiheitaan, tilojaan, resurssejaan ja laitteitaan. Vastineeksi yritykset saavat luotettavia ja puolueettomia tutkimustuloksia, avoimia julkaisuja, joissa he voivat olla mukana sekä tunnettavuutta omalla alalla. Tyypillisesti väitöskirjatutkimus kestää neljä vuotta. Sen aikana pystyy hyvin selvittämään, todentamaan ja pilotoimaan lukuisia testejä yhteistyössä yrityksien ja yliopistojen välillä.

 

 • Projektit

Yliopistokeskuksen yksiköissä toteutetaan projekteja, joita voidaan suunnitella ja toteuttaa yhdessä. Moni projekti tarjoaa mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi.

  • LUT-yliopiston erotustekniikan osastolla kehitetään edistyneitä erotus- ja puhdistustekniikan ratkaisuja. Tavoitteena on ymmärtää erotusilmiöitä ja hyödyntää tätä ymmärrystä entistäkin parempien erotusprosessien suunnittelussa ja optimoinnissa.  Osastolla työskentelee yhteensä noin 110 erotus- ja puhdistustekniikan osaajaa Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Lahdessa. Osaaminen kattaa kaasumaiset, nestemäiset ja kiinteät virrat ja tutkimusta tehdään sekä laboratorio- että pilot-mittakaavassa. Tutkimuksen suurimpia sovellusalueita ovat vedenkäsittelyprosessit, biojalostuksen ja elintarviketeollisuuden prosessit ja kaivos- ja metalliteollisuuden prosessit. Yritysyhteistyömuotoja ovat erilaiset yhteistyöprojektit esimerkiksi Business Finland-rahoituksella tai yritysten omalla rahoituksella ja diplomityöt.
  • Mikkelissä sijaitsevassa Aalto-yliopiston International business -ohjelmassa suoritetaan erilaisia projekteja yrityksille. Projektien avulla opiskelijat pääsevät soveltamaan kurssilla opittua teoriaa käytännössä ja projekteissa opiskelijat saavat kokemusta organisaation kanssa työskentelystä. Yritykselle projektit ovat maksuttomia. Niissä yritys voi hyödyntää opiskelijoiden osaamista esimerkiksi konsultaatioprojektin muodossa ja tuoda muutenkin toimintaansa lähemmäs opiskelijoita sekä saada näkyvyyttä yritykselleen opiskelijoiden keskuudessa. Projektit suoritetaan yleensä pienryhmissä ja niiden painopisteet sekä tavoitteet suunnitellaan yhteistyössä kurssin professorin kanssa kurssin aiheisiin ja teemoihin sopiviksi. Ohjelma toimii myös muussa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kurssien ulkopuolella, esimerkiksi kehitysprojektien avulla. Opiskelijoille on tärkeää osallistua Etelä-Savon alueen kehittämiseen, hyvinvoinnin ja työllistymisen lisäämiseen sekä tukea paikallista yritystoimintaa eri tavoin. Ohjelma on mukana mm. järjestämässä International Mikkeli Day -tapahtumaa yhdessä alueen muiden oppilaitosten kanssa.