Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus on tutkintoa tai osaamista täydentävää koulutusta. Täydennyskoulutuksiin osallistutaan tavallisesti jonkin tutkinnon suorittamisen jälkeen tai esimerkiksi silloin, kun siirrytään uudenlaista osaamista vaativiin työtehtäviin.

Joihinkin täydennyskoulutuksiin vaaditaan tietynlaista ennakko-osaamista tai pohjakoulutusta esimerkiksi tietyltä alalta, mutta on myös täydennyskoulutuksia, joihin voi osallistua ilman tutkintoa.

Eri tahot toteuttavat täydennyskoulutuksia sekä maksuttomina että maksullisina. Koulutuksen voi maksaa osallistuja itse tai esimerkiksi hänen työnantajansa.

Täydennyskoulutusten pituus vaihtelee pitkistä, useamman vuoden kestävistä ohjelmista lyhyisiin, esimerkiksi yhden päivän koulutuksiin ja valmennuksiin. Koulutukset voidaan toteuttaa lähi- tai verkkokoulutuksina tai näitä molempia yhdistävinä hybridikoulutuksina.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa täydennyskoulutusta

Ruralia tarjoaa painoaloillaan yliopistollista täydennyskoulutusta ja perusopetusta. Osaamisen kehittämistä ja koulutusta sisältyy myös moniin kehittämishankkeisiimme. Lisäksi tuotamme oppimateriaaleja ja kehitämme koulutusmalleja. Teemme yhteistyötä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Täydennyskoulutus tähtää osallistujien ammatillisen tiedon ja osaamisen päivittämiseen ja syventämiseen. Täydennyskoulutusta toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston tiedekuntien ja muiden koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Ruralia tarjoaa täydennyskoulutusta painoaloillaan eri asiantuntijaryhmille. Lue lisää >>

HY+ auttaa päivittämään osaamisen

Koulutus- ja kehittämispalveluja tarjoava HY+ Oy on erikoistunut jatkuvaan oppimiseen ja erilaisiin työelämälähtöisiin kehittämisratkaisuihin. HY+:n täydennyskoulutuksiin voi osallistua oman työn ohella. Koulutuksen avulla pääsee kehittämään sekä omaa osaamista että koko organisaatiota. Tuore tutkimustieto toimii pohjana käytännönläheisissä koulutuksissa ja valmennuksissa eri aloilta. Lue lisää >>.

Aalto-yliopisto

Aalto University Executive Education and Professional Development (Aalto EE) tarjoaa vaikuttavia liikkeenjohdon ja asiantuntijoiden valmennus-, koulutus- ja kehittämispalveluita. Se kouluttaa tulevaisuuden muutoksen tekijöitä – nykyisiä ja tulevia johtajia sekä asiantuntijoita. Tarjoaa ohjelmia, jolla on vaikutusta työhön, asiantuntijuuteen ja johtajuuteen, ajatteluun, organisaatioon ja  yhteiskuntaan. Ohjelmat laajentavat osaamista ja ajattelua kokonaisvaltaisesti ja niissä oppii tunnistamaan oman potentiaalin ja saa välineitä sen saavuttamiseksi. Lue lisää >>

LUT-yliopisto 

LUT-täydennyskoulutus auttaa  syventämään ja laajentamaan osaamista. Työkaluina ovat avoimet johdon ja asiantuntijoiden ohjelmat, lyhytkestoiset moduulit sekä yrityskohtaiset koulutukset.

LUT-täydennyskoulutus tuo yliopiston huippuosaamisen yritysjohdon ja asiantuntijoiden käyttöön koulutuspalvelujen kautta. Niissä yhdistyvät ajankohtainen johtaminen sekä talouden ja tekniikan tutkimustieto yritysten konkreettisiin tiedon tarpeisiin tekniikan ja talouden rajapinnoilla.

Henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat ja yrityskohtaiset koulutuskokonaisuudet rakennetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.  Lue lisää >>

FITech

Tekniikan alan verkostoyliopisto FITech (Finnish Institute of Technology)  lisää yhteistyötä tekniikan alalla. Tavoitteena on ohjata tekniikan alan osaajia Suomen kasvualoille ja vastata tekniikan alalla nouseviin osaajatarpeisiin. Tällä hetkellä FITech-verkoston toiminta pohjaa hankkeisiin. Lue lisää >>

Climate University

Climate University is a network of higher education institutions and other stakeholders to foster climate and sustainability education in higher education and in the society.

Climate University was established in 2018 as part of “Multidisciplinary digital learning in sustainability challenges – flexible study paths to the working life” project (2018-2020) funded by Ministry of Education and Culture, Finnish Innovation Fund Sitra and the participating 11 higher education institutions.

The network has grown since and in the end of 2022, 27 higher education institutions have so far signed cross-study agreements that allow all students from these institutions to take Climate University courses from other partner institutions. Read more >>