Tiedekasvatus

Tiedekasvatus on tärkeää yhteiskunnalle ja se on lapsen oikeus. Tiedekasvatuksessa on kyse tiedeosaamisen vahvistamisesta viestinnän ja opetuksen keinoin. Tiedeosaamisella tarkoitetaan tiedon hankkimiseen ja arvioimiseen liittyviä perustaitoja. Näihin taitoihin kuuluvat esimerkiksi kyky tulkita tutkittua tietoa sekä ymmärtää tieteen ja tutkimuksen menetelmiä. Keskeistä on myös ymmärrys tutkimuksen merkityksestä yhteiskunnassa.  Tiedekasvatuksen tarkoitus on tukea myös elinikäistä tiedeoppimista.

Kaiken oppimisen ytimessä on motivaatio ja innostus, niin myös tiedekasvatuksen. Yksi tiedekasvatuksen keskeisimmistä tavoitteista onkin juuri kiinnostuksen herättäminen tiedettä, tutkimusta ja tietoa kohtaan. Tämä onnistuu usein parhaiten silloin, kun tiedettä lähestytään tutuista ja käytännöllisistä lähtökohdista käsin. Kokemukselliseen ja innostavaan tiedekasvatukseen panostaminen on tärkeää kaikilla tieteenaloilla. Erilaiset arjen ja yhteiskunnan ilmiöt tarjoavat yleensä hyviä aiheita tiedekasvatuksen pohjaksi.

Hyvät ajattelun ja oppimisen taidot tukevat myös yksilön mahdollisuuksia osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja muodostaa mielipiteitä tutkitun tiedon pohjalta. Internetin ja sosiaalisen median mukanaan tuoman informaatiotulvan keskellä on yhä tärkeämpää osata arvioida kriittisesti tarjolla olevaa tietoa.

Hyvä tiedeosaaminen on tärkeää pääomaa meille kaikille. Laadukkaan tiedekasvatuksen myötä syntyy tulevaisuuden ajattelijoita, tekijöitä ja ongelmien ratkojia. Tiedekasvatus lisää niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin tietoisuutta tieteen tehtävästä, merkityksestä ja tuloksista. Tiedekasvatuksella onkin erittäin tärkeä rooli tieteen avoimuuden lisäämisessä. Elinikäistä tiedeosaamista tukemalla voidaan myös lisätä tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Tiedekasvatus Mikkelissä: www.tiedepolku.info

Tiedekasvatus Helsingin yliopistossa: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus

Tiedekasvatus Aalto yliopistossa:

Tiedekasvatus LUT Universityssa: https://www.lut.fi/yhteistyo-ja-palvelut/palvelut-oppilaitoksille/lut-junior-university-lappeenranta