Etusivu

Mikkelin yliopistokeskus (MUC) on verkostomallinen kolmen yliopiston ja noin 130 henkilön osaamiskeskittymä. Yliopistojen yhteistyöllä Mikkelin yliopistokeskuksessa vastataan tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen sekä aluetta kehittävien ratkaisujen ja toimintamallien kautta kolmeen isoon haasteeseen, joita ovat kestävyysmuutos, yrittäjyyden muutos sekä digitaalinen muutos.

Yliopistokeskus perustuu sopimukseen Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston sekä Mikkelin kaupungin välillä. MUC:n vahvuutena on kolmen emoyliopiston osaamiseen pohjautuvat ja valtakunnallisesti erottautuvat osaamisalat, jotka samalla vastaavat alueellisiin tarpeisiin.

 

OPISKELIJALLE

Mikkelissä on monia mahdollisuuksia yliopisto-opintojen aloittamiseen, jatkamiseen ja täydentämiseen.

Oheinen kooste auttaa yliopisto-opintojen suunnittelussa. Tästä löydät Mikkelissä suoritettavia opintoja sekä Mikkelistä etänä suoritettavia opintoja. Opintoja tarjoavat yliopistokeskuksen emoyliopistot, niiden yksiköt Mikkelissä sekä Mikkelin kesäyliopisto.

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Valtaosa yritysten ja yhteisöjen kanssa tapahtuvasta toiminnasta toteutetaan erilaisissa tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeissa.

Hankkeiden määrä ja fokus vaihtelevat vuosittain. Yliopistokeskuksen toimijoilla voi olla yrityksen tai yhteisön tarpeita vastaava projekti jo meneillään. Yhteisten tarpeiden pohjalta suunnitellaan myös uusia projekteja ja haetaan niille rahoitusta.

Ekologinen muutos
Yrittäjyyden muutos
Digitaalinen muutos
Opinnäyte- ja kurssityöt