Väitöstilaisuudet

Mikkelin yliopistokeskuksella järjestetään väitöksiä:

Väitös              Rebecca J. Wicker: Bioprospecting for Nordic photosynthetic consortia for wastewater treatment, carbon capture, and value creation

Aika                  Ke 13.12.2023 klo 12:00 – 15:00

Sijainti             Mikkeli

 

Ympäristöbiologian maisteri Rebecca J. Wickerin kemiantekniikan alaan kuuluva väitöskirja ”Bioprospecting for Nordic photosynthetic consortia for wastewater treatment, carbon capture, and value creation” tarkastetaan 13.12.2023 klo 12 LUT-yliopistossa (Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio, Lönnrotinkatu 5) ja etänä. Vastaväittäjänä toimii professori Christiane Funk, Umeå University, Ruotsi. Kustoksena toimii professori Amit Bhatnagar LUT-yliopistosta.

Kirjastotiedot: Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 1020. ISBN 978-952-412-036-4, ISBN 978-952-412-037-1 (PDF), ISSN 1456-4491 (Print), ISSN 2814-5518 (Online).

https://www.lut.fi/fi/tapahtumat/rebecca-j-wicker-bioprospecting-nordic-photosynthetic-consortia-wastewater-treatment

 

 

Väitöstilaisuus pe 27.10. klo 12.00 alkaen
Väittelijä: Anne Gustafsson-Pesonen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu
Väitöskirjan otsikko: Developing and Evaluating Entrepreneurship Education
Kustos: Ewald Kibler, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu
Vastaväittäjä: Lenita Hietanen, Lapin yliopisto
Väitöksen kieli: suomi
Paikka: Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli
Järjestely: hybridi

Yrittäjyyskasvatuksen keinoin työelämätaitojen ja yrittäjyysvalmiuksien kehittämistä

Yhteiskuntamme muuttuu. Tarvitsemme enenevissä määrin uudenlaisia työelämätaitoja ja yrittäjyysvalmiuksia. Anne Gustafsson-Pesonen käsittelee väitöskirjassaan ongelmaa ”Kuinka kehittää ja arvioida yrittäjyyskasvatusta eri kouluasteilla ja kuinka vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen keinoin yrittäjyysasenteita, työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia?” Ongelmaa tarkastellaan kolmen tapaustutkimuksen kautta. Koska yhteiskunta muuttuu, miten kehittää opettajien valmiuksia tukea yrittäjyyspedagogisia valmiuksia kouluissa, mitä eri kouluasteilla tulisi tehdä oppilaiden yrittäjyyden ja työelämävalmiuksien parantamiseksi ja miten yrittäjyyskasvatushankkeilla voidaan tukea yrittäjyyden kehittämistä.

Ensimmäisessä tapaustutkimuksessaan Gustafsson-Pesonen tutkii opettajille suunnatun valmennuksen vaikutuksia opettajien ajatteluun, asenteisiin ja toimintaan suhteessa yrittäjyyteen omassa oppiaineessaan. Toisessa tutkimuksessaan hän tarkastelee yrittäjyyskasvatuksen kansallisia hankkeita ja niiden vaikutuksia yrittäjyyden kehittämiseen. Kolmas tapaustutkimus luo näkökulmia kokemuksellisen oppimisen menetelmien käyttämisen kehittämisarviointiin Case MiniMikkelin kautta peruskouluissa (kuudennet luokat) yhdessä korkea-asteen ja elinkeinoelämän kanssa.

Gustafsson-Pesosen väitöstutkimus osallistuu yrittäjyyskasvatuksen arvioinnin ja kehittämisen keskusteluun suhteessa yrittäjyyspedagogiikkaan, menetelmiin sekä EUn suosituksiin yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä. Se kiinnittyy keskusteluihin kokemuksellisesta yrittäjyyskasvatuksesta ja pedagogisista ratkaisuista, laajentaa ymmärrystä kokemuksellisen yrittäjyyskasvatuksen roolista koulujärjestelmässä sekä avaa yrittäjämäisiä ajattelutapoja, taitoja, asenteita sekä käyttäytymistä.

Tapaustutkimusten aineistoista tehtyjen nostojen perusteella voidaan esittää suosituksia opettajakoulutuksen kehittämiseen, yrittäjyyden polkumallin luomiseen eri kouluasteille, sekä tehdä nostoja yrittäjyyden ja työelämätaitojen kehittämisen tukemiseen kouluissa muutamalla kouluasteella.

Johtopäätöksenä Gustafsson-Pesonen esittää, että yrittäjyyskasvatuksen keinoin on mahdollista tukea työelämätaitojen ja yrittäjyysvalmiuksien kehittämistä opettajien tekemän työn, erilaisissa hankkeissa tehtyjen kehittämiskokeilujen ja eri kouluasteilla tehtävän pitkäjänteisen työn ansioista.

Lisätietoja:

  • anne.gustafsson-pesonen@hotmail.com, 040 5425054
  • ulla.jurvanen@muc.fi, 050 439 7798