Perustiedot

Mikkelin yliopistokeskus (MUC) on verkostomallinen kolmen yliopiston osaamiskeskittymä. Yliopistokeskus perustuu sopimukseen Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT-yliopisto) ja Mikkelin kaupungin välillä.

Yliopistokeskuksen yhteisenä tavoitteena on tukea Mikkelin seudun ja Etelä-Savon kehitystä tutkimuksen, koulutuksen sekä ratkaisujen ja toimintamallien kautta. Yliopistokeskuksen yhteiset painopistealat ovat kestävyysmuutos, yrittäjyyden muutos sekä digitaalinen muutos.

Yliopistokeskuksen koordinaatio

Yliopistokeskuksen koordinaatioyliopistona toimii Helsingin yliopisto. Yhteistyön koordinaatiosta vastaa koordinaatioyliopisto ja ohjausryhmä. Käytännön yhteistyöstä vastaavat yliopistokeskuksen pääsihteeri ja johtoryhmä.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä koostuu Mikkelissä toimivien yliopistojen ja Mikkelin kaupungin edustajista. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa yliopistokeskuksen suuntaviivoja ja kehittämistä. Ohjausryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Ohjausryhmään kuuluvat:

 • Vararehtori Jouni Hirvonen, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
 • Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, Mikkelin kaupunki
 • Strategiajohtaja Janne Hokkanen, LUT-yliopisto
 • Professori, avustava vararehtori Hannu Seristö, Aalto-yliopisto
 • Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto
 • Suunnittelujohtaja Jussi Karvinen, Helsingin yliopisto
 • Pääsihteeri Matti Malinen, yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö

Johtoryhmä

Johtoryhmä koostuu Mikkelissä toimivien yliopistoyksiköiden johtajista sekä Mikkelin kaupungin edustajasta. Johtoryhmä toteuttaa käytännössä yliopistojen yhteistyötä Mikkelissä. Johtoryhmään kuuluvat:

 • Dekaani Mari Kallioinen-Mänttäri, LUT-yliopisto, puheenjohtaja
 • Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, Mikkelin kaupunki
 • Varajohtaja Torsti Hyyryläinen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
 • Ohjelmajohtaja Joan Lofgren, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun International Business -kandidaattiohjelma, varapuheenjohtaja
 • Palvelujohtaja Johanna Lilja, Helsingin yliopisto, Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste
 • Johtaja Sari Iivonen, Luomuinstituutti / Luonnonvarakeskus
 • Pääsihteeri Matti Malinen, yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö

Neuvottelukunta

Mikkelin yliopistokeskuksen neuvottelukunta toimii alueen ja yliopistojen välisenä tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana, edistää alueella tehtävää tutkimus- ja koulutustyötä seuraamalla tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan tilaa ja tarvetta suhteessa toimintaympäristön muutoksiin, edistää yliopistokeskuksen tehtävien toteuttamisen yleisiä edellytyksiä sekä tekee alueen yliopistotoimintojen kehittämistä koskevia aloitteita ja esityksiä. Neuvottelukuntaan kuuluvat:

 • Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto, puheenjohtaja
 • Vararehtori Jouni Hirvonen, Helsingin yliopisto, varapuheenjohtaja
 • Rehtori Anne Havukainen, Mikkelin kesäyliopisto
 • Yrittäjä, professori Iiro Jussila, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
 • Toimitusjohtaja Timo Paakki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
 • Kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, Etelä-Savon maakuntaliitto
 • Kaupunginjohtaja Janne Laine, Savonlinnan kaupunki
 • Toimitusjohtaja Teppo Leinonen, Etelä-Savon kauppakamari
 • Toimitusjohtaja Armi Salo-Oksa, Stupa Invest Oy
 • Professori, avustava vararehtori Hannu Seristö, Aalto-yliopisto

Koordinaatioyksikkö

Yliopistokeskuksen yhteisiä tehtäviä hoitaa ja koordinoi koordinaatioyksikkö. Koordinaatioyksikön tehtävänä on edistää paikallisten yksiköiden toimintaedellytyksiä ja vuorovaikutusta alueella. Koordinaatioyksikkö valmistelee asiat ohjausryhmälle ja johtoryhmälle. Koordinaatioyksikkö vastaa myös yhteisten tapahtumien, koulutusten ja viestinnän järjestämisestä.

 • Pääsihteeri Matti Malinen
 • Asiantuntija Sirpa Rautiainen
 • Asiantuntija Ulla Jurvanen
 • Asiantuntija Merja Hölttä
 • Projektipäällikkö Heidi Huovinen