Tutkijahotelli

Mikkelin yliopistokeskuksen tutkijahotelli on palvelu, joka on tarkoitettu Etelä-Savossa tapahtuvalle tutkimukselle yliopistosta riippumatta. Tutkijahotelli tarjoaa vertaistukea ympäröivästä työyhteisöstä, apua tiedotukseen sekä rauhallisen työtilan ja hyvät verkkoyhteydet. Lisäksi tutkijalla on mahdollisuus saada tietoa muiden paikallisten tutkimushankkeiden tuloksista ja palautetta yliopistokeskuksessa sijaitsevilta yliopistoyksiköiltä ja sen tutkijayhteisöltä. Tutkija voi myös osallistua Mikkelin yliopistokeskuksen järjestämiin asiantuntijaluentoihin.

Yliopistokeskuksen tutkijatilat sijaitsevat Mikkelin keskustan tuntumassa Lönnrotinkatu 7:ssä. Tutkijahotellissa on tilaa maksimissaan kymmenelle tutkijalle. Samalla kampuksella on Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston, Aalto yliopiston, Luonnonvarakeskuksen, Otavan opiston sekä Mikkelin kansalaisopiston toimintoja. Lisäksi kampuksella toimii yliopistokeskuksen kirjasto, josta tutkijalla on pääsy yliopistojen sähköisiin tietokantoihin. Tutkijahotellin tiloissa on myös pieni kahvio.

Tutkijahotelli toimii myös tutkijoiden etätyökeskuksena asiantuntijoille, joiden työpaikka on liikkuva ja joilla on halu työskennellä Mikkelissä. Tutkijahotelli elävöittää ja vahvistaa eteläsavolaisia tiedeyhteisöjä ja tiedeverkostoja.

Tutkijahotellissa saat

  • kalustetun työhuoneen (sis. peruskalusteet, perussiivous, sähkö ja tietoverkkoyhteydet)
  • kokoustila
  • useita erilaisia kanavia tutkimuksen esittelyyn

Mitä tutkijahotellissa työskentely maksaa?

Tutkijahotellissa työskentelystä veloitetaan 100 euroa/kuukausi tai vastaavasti 50 euroa/kuukausi jaetusta tutkijahuoneesta. Mikäli tutkijalla ei ole yliopistotaustaa, tutkija on työsuhteessa yliopistoon tai mikäli tutkijahotellin käyttö on osa yliopistolle tehtävää työtä, veloitetaan tutkijan taustaorganisaatiota tutkijahuoneen verran kuukaudessa, noin 230 euroa/kuukausi.

Tutkijalta edellytetään osallistumista Mikkelin yliopistokeskuksen toimintaan tiedottamalla omasta tutkimuksesta, järjestämällä aiheesta luentoja ja osallistumalla yhteisiin tutkijatapaamisiin. Tutkijahotellin koordinoinnista, tilaisuuksien järjestelyistä ja tiedottamisesta huolehtii Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö ja hallinnosta vastaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Hakeminen tutkijahotelliin

Tutkijahotellin tutkijapaikkaa haetaan sähköpostilla vähintään neljäksi kuukaudeksi. Pisin myönnettävä aika on 12 kuukautta. Hakemukseen toivotaan liitettävän yhteystietojen lisäksi lyhyt kuvaus omasta tutkimuksesta. Hakemukset toimitetaan Matti Maliselle.

Lisätietoja:
 • Matti Malinen, etunimi.sukunimi@muc.fi, p. 050 496 8981

TUTKIJAHOTELLIN TUTKIJAT

Nimi: Teppo Korhonen

Titteli: Dosentti (kansantieteen oppiaine),  Helsingin yliopisto, eläkkeellä

Tutkimusaihe: Kirja tekeillä suomalaisen kotieläinjalostuksen parhaista saavutuksista

Sähköposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

 

Tiloissa työskentelee myös:

Nimi: Anita Hahl-Weckström

Titteli: Hankepäällikkö, HTM, kunnallispolitiikka (Tampereen yliopisto) ja MBA (Itä-Suomen yliopisto)

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja maakuntien järjestötoimijoiden yhteinen hankekokonaisuus selkiyttää  järjestötoiminnan merkitystä sote-palvelutuotannon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen liittymäpinnoilla.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@soste.fi