Lisää yliopistokoulutusta Etelä-Savoon

Tiedote 16.6.2021

Mikkelin yliopistokeskuksessa on selvitetty alueen tarpeita ja odotuksia yliopistokeskuksen kehittämiseen liittyen. Taustalla on joulukuinen tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon keskustelun avaus yliopiston perustamisesta, jonka jälkeen yliopistotoimintojen kehittämisestä on käyty keskusteluja kaikissa yliopistokeskusmaakunnissa.

Mikkelin yliopistokeskuksen selvityksessä tarkasteltiin erityisesti maakunnassa olevia odotuksia yliopistotoimintoihin liittyen sekä muualla toteutettuja malleja. Selvityksen teki Mikkelin yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen.

Keskeisin havainto selvityksessä on, että Etelä-Savoon tarvitaan lisää yliopistollista koulutusta.

– Käydyissä keskustelussa nousi selvästi esiin tarve yliopistokoulutukselle. Mikkelissä yliopistokeskuksen toimijoiden fokus on erityisesti T&K-toiminnassa ja maakuntamme on ainoa yliopistokeskusmaakunta, jossa ei ole yliopistojen maisteritason koulutusta. Haasteena on tarpeiden tietynlainen hajanaisuus, jota on tarkasteltava vielä tarkemmin. Toteutustapoja tarpeisiin vastaamiseksi on toki erilaisia, samoin kuin rahoitusmalleja, yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen kertoo.

Helsingin yliopistolla on runsaasti opetustarjontaa ja opetuksen kehittämisen asiantuntemusta, joita voidaan hyödyntää Mikkelissä.

– Helsingin yliopisto toimii kolmessa yliopistokeskuksessa ja se haluaa olla aktiivisesti mukana niiden toiminnan kehittämisessä, yliopiston rehtori Jari Niemelä toteaa.

Malisen mukaan keskusteluissa alueen toimijoiden kanssa kävi ilmi, että yhteisiin kehittämisteemoihin tarvitaan lisää systemaattisuutta ja yhteistyötä.

– Maakunnan erilaisissa kehittämisen ekosysteemeissä tulisi olla enemmän järjestelmällisyyttä ja niissä tulisi huomioida erilaiset tasot infrasta oppilaitosten toimintaan ja yritysyhteistyöhön. Ekosysteemien tarkastelu ei ollut varsinaisesti selvityksen tavoite, mutta se nousi esiin yliopistojen rooliin liittyvissä keskusteluissa. Yliopistoilla on selvä roolinsa tutkimuksessa, mutta koulutukseen olisi hyvä löytää lisää jatkumoita koko toimijaverkko huomioiden, Malinen jatkaa.

Selvityksen perusteella Etelä-Savon maakunnan kärkiteemoja vesi-metsä-ruoka ja niiden välisiä suhteita on tärkeä syventää tutkimuksella. Lisäksi selvityksessä nousi esiin erityisesti monipaikkaisuuteen ja sen hyödyntämiseen liittyvät kysymykset.

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halosen mielestä yliopistojen, maakunnan kehittäjien ja yritysten yhteistyö on avainasemassa Etelä-Savon menestyksen varmistamisessa.

– Monipaikkaisuuden lisääntyminen tulee ottaa työkaluksi osaamisen kasvattamiseksi ja elinvoiman vahvistamiseksi, Halonen sanoo.

Malisen tekemä selvitys käytiin läpi yliopistokeskuksen ohjausryhmän kokouksessa 9. kesäkuuta.

Lisätietoja:

– Jari Niemelä, rehtori, Helsingin yliopisto, Mikkelin yliopistokeskuksen ohjausryhmän puheenjohtaja, puh. 02941 222 10 (assistentti) jari.niemela@helsinki.fi
– Timo Halonen, kaupunginjohtaja, Mikkelin kaupunki, Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtaja, puh. 040 557 8077, timo.halonen@mikkeli.fi
– Matti Malinen, pääsihteeri, Mikkelin yliopistokeskus, puh. 050 496 8981, matti.malinen@muc.fi

Liitteenä Matti Malisen tekemä selvitys.
MUC selvitys 2021

Kuvassa yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen. Kuva Ulla Jurvanen, MUC