Yliopistojen on kehitettävä työelämäyhteistyöhön kannustavaa toimintakulttuuria ja lisättävä vuorovaikutusta toimijoiden välille

Mikkelin yliopistokeskukseen kuuluvat toimijat selvittivät, miten yliopistojen ja alueen yhteistyötä voitaisiin kehittää elämänlaajuisen oppimisen näkökulmasta. Elämänlaajuinen oppiminen määritellään siten, että oppimista voi tapahtua missä vain, ei ainoastaan järjestetyissä opiskelutilanteissa.

– Yliopistojen on kehitettävä työelämäyhteistyöhön kannustavaa toimintakulttuuria ja lisättävä vuorovaikutusta toimijoiden välille, avaa pääsihteeri Matti Malinen selvityksen tuloksia.

Mikkelin yliopistokeskuksen toimijoilla (Aalto, HY, LUT) on tarve lisätä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ja selkeyttää Mikkelissä olevien yliopistoyksiköiden keskinäisiä rooleja yritysyhteistyöhön liittyen. Yritysrajapinnassa tapahtuvaa oppimista halutaan myös edistää.

– Yritysten tärkeimmät tavoitteet korkeakouluyhteistyössä ovat uusien työntekijöiden löytäminen, uuden teknologian tai osaamisen hyödyntäminen ja oman innovaatiotoiminnan kehittäminen. Matalan kynnyksen lähipalvelu nähdään ensiarvoisen tärkeänä, Malinen jatkaa.

Suomen yrittäjien tekemän pk-barometrin mukaan eteläsavolaiset yrittäjät ovat kärkipäässä, mitä tulee yhteistyön korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yliopistoyksiköiden ja yrittäjien yhteistyö toimii hyvin, mutta järjestelmällisyyttä ja säännöllisyyttä esimerkiksi tapaamisten järjestämisessä on kehitettävä. Luottamuksellisten keskustelujen käymiseksi yrittäjien ja yliopistohenkilöstön pitäisi oppia tuntemaan toistensa toiminta, tarjonta ja osaamisen vahvuudet ja heikkoudet.

Etelä-Savon maakunnan elinvoimaisuuden ja myönteisen mielikuvan lisäämiseksi koulutusorganisaatioiden yhteistyö on tärkeää.

– Yhteistyö koulutusorganisaatioiden, alueen elinkeinotoimijoiden ja yrittäjien kanssa osaamisekosysteemissä tuo yhdessä sellaista osaamista, jota yksittäinen toimija ei pysty tuottamaan, pääsihteeri Malinen painottaa.

Hankkeen raportti on luettavissa täältä

 

Lisätietoja:

Lifewide learning Etelä-Savo -selvityshanke (1.8.2021 – 31.7.2022) oli kolmen Mikkelin yliopistokeskuksessa toimivan yliopiston selvityshanke. Tavoitteena oli löytää kehittämiskohteita lisätä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, selkeyttää Mikkelissä olevien yliopistoyksiköiden keskinäisiä rooleja yritysyhteistyöhön liittyen sekä edistää yritysrajapinnassa tapahtuvaa oppimista. Selvityshanketta rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kuva: Pihla Liukkonen, Kontrastia