Uusia työntekijöitä 2023 – New employees 2023

MMT Traci Birge aloitti tutkijatohtorina Ruralia-instituutissa Biodiversity Monitoring for CAP (BioMonitor4CAP) – hankkeessa 1.8.2023. Hänen työnsä liittyy Social scientific biodiversity -tutkimukseen ja hänen tärkein tehtävänsä on selvittää eri sidosryhmien, erityisesti viljelijöiden ja neuvojien valmius toteuttaa luonnon monimuotoisuuden edistävää monitorointia omalla maatilallaan sekä luoda yhdessä maataloussidosryhmien kanssa toimintapoliittisia suosituksia edistämään luonnon monimuotoisuuden monitorointia ja toimia CAP:ssa. Hankkeen Suomen osiossa kehitetään viljelijä-neuvoja -fokusryhmiä ja toteutetaan co-creation työpajoja. Suomessa kehitetyt menetelmät ja fokusryhmät toteutetaan Suomen lisäksi muissa partnerimaissa.

PhD student Shirin Jafari is originally from Iran. She joined The Department of Separation Science, LUT university in February 2023 as a junior researcher – PhD student – under the supervision of Professor Eveliina Repo. She has worked with LUT university in some other positions since 2020. 

Her PhD research project is associated with water treatment through phytoremediation studies in which some microalgae culture systems are used as a tool to remove different water pollutants. in some parts of the studies, 3-D Printed Surface Technology is used as a beneficial for wastewater removal. 

Teksti: Sirpa Rautiainen