Puheenvuoro | Miksi tiedettä? Miksi Mikkelissä?

Mikkelin yliopistokeskus (MUC) juhlii 20-vuotista taivaltaan vuonna 2024. Mikkelissä on toiminut tiedeyliopistoja vuodesta 1980 lähtien ja uusia toimintoja on käynnistynyt tasaisin välein. Mikkelin yliopistokeskus perustettiin vuonna 2004 kokoamaan silloiset neljän yliopiston toiminnot yhteen.

Yliopistokeskus koostuu nykyään Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston toiminnoista, jotka työllistävät alueella reilut 120 päätoimista työntekijää ja tuovat vuosittain noin 80 vierailevaa opettajaa ja tutkijaa Mikkeliin. Tutkinto-opiskelijoita on tällä hetkellä reilut 250.

Mikkelin yliopistokeskus on kokoaan paljon suurempi, kun huomioidaan taustalla olevat kolme tieteellisiltä ansioiltaan tasokkainta yliopistoa Suomessa. Mikkeli on onnistunut lisäämään vetovoimaansa ja on nykyisin haluttu opiskelupaikka. Taloudellinen merkitys alueella on huomattava, mutta tärkeintä on yliopistojen toiminta tiedon tuottajina.

Miksi tiedettä kannattaa tehdä? Tieteessä on kyse järjestelmällisestä ja tiedeyhteisön arvioimasta uuden tiedon tuottamisesta, jolla saadaan uusia näkökulmia ja tarkennuksia aikaisemmin tuotetulle tiedolle. Tieteen avulla yritetään ymmärtää paremmin maailmaa ja löytää ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Tiede on myös teknologisen kehityksen keskeinen perusta.

Mikkelissä yliopistojen painoalat ovat rakentuneet yliopistojen ja alueen näkökulmasta. Yliopistokeskukselle on tärkeää löytää aluekehityksen kannalta keskeiset teemat ja kumppanit, mutta samalla tutkimus- ja kehittämistoiminnan on vastattava samoihin vaatimuksiin kuin millä tahansa kampuksella, eli toimittava tuloksekkaasti ja kilpailtava tutkimusrahoituksesta kansainvälisellä tasolla.

Mikkelin yliopistokeskus toimii kestävän tulevaisuuden rakentajana. Keskeisiä painoaloja ovat muun muassa vedenpuhdistusmenetelmät, kestävä ruokajärjestelmä, puhdas energia ja digitalisaation edistäminen.

Tällä hetkellä päivitämme yliopistokeskuksen yhteistä ”Kestävän suunnan rakentaja” -strategiaa. Yhteinen tavoitteemme on monitieteisempi MUC, joka tekee vaikuttavaa yhteistyötä ja tieteiden väliset rajat ylittävää tutkimusta.

Yliopistojen tuottama tutkittu tieto tuo vastauksia Etelä-Savon tulevaisuuden suuriin haasteisiin ja parantaa pitkällä aikajänteellä alueen elinvoimaa.

Mari Kallioinen-Mänttäri, Torsti Hyyryläinen, Matti Malinen

Kirjoittajista Kallioinen-Mänttäri on Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtaja vuonna 2023, Hyyryläinen johtoryhmän puheenjohtaja vuonna 2024 ja Malinen yliopistokeskuksen pääsihteeri.