Osallistu Virtaa vedestä – Järvi ja minä -kirjoitus- ja kuvahaasteeseen!

Osallistu Virtaa vedestä – Järvi ja minä -kirjoitus- ja kuvahaasteeseen!
Nuori tai opiskelija – Kerro sanoin, kuvin tai videolla, mitä vesillä oleminen tai järviseudulla eläminen sinulle merkitsee!
Mitä järvet merkitsevät sinulle? Millaisia järviin liittyviä muistoja ja kokemuksia sinulla on? Kuinka ajan viettäminen vesillä ja veden äärellä voimaannuttaa sinua? Millaisena koet eteläsavolaisen järviympäristön?
Virtaa vedestä: Järvi ja minä -kirjoitus- ja kuvahaaste