Opiskelijat ratkoivat aitoja haasteita

Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelmassa opiskelevat Oskar Pääkkönen ja Joni Mäkinen palkittiin Suur-Savon Energiasäätiön tuhannen euron stipendeillä keväällä 2023.

Palkittuja Aalto-ylipiston opiskelijoita. Kuvassa oikealla suunnitelija Mari Syväoja

Oskar Pääkkönen tutki kandidaattitutkielmassaan älytermostaatin hinnoittelumallia alalla toimivan yrityksen toimeksiannosta. 

– Älytermostaatit ovat lupaava ratkaisu kotitalouksien energiansäästöön. Minua myös kiinnosti hieman teknisempi aihe, jossa pääsen oppimaan kauppatieteiden opintojen ulkopuolisia asioita, Pääkkönen kertoo. 

Tavoitteena oli selvittää, mitä hinnoittelumallia kuluttajat suosivat älytermostaatille ja millaiset vastaajien taustatekijät vaikuttavat päätökseen. 

– Tutkimuksen mukaan suurin osa vastaajista valitsi kertaostovaihtoehdon. Ainoa tekijä, jonka löydettiin vaikuttavan tähän päätökseen, oli vastaajan sähkösopimustyyppi. 

Joni Mäkinen tutki kandidaattitutkielmassaan Japanin energiamarkkinoiden kehittymistä vähähiilisempään suuntaan ja vetytalouden roolia energiamarkkinoiden päästöjen vähentämisessä. 

– Valitsin opinnäytetyöni aiheen, sillä kotimaassani Japanissa energian nousevat hinnat ja jatkuvat sähkökatkokset asettavat isoa painetta arvioida uusia vaihtoehtoja energiantuotantoon, Mäkinen kertoo.

Tutkielmassa havainnoitiin kirjallisuustutkimuksen ja henkilöhaastattelujen avulla vetytalouden kehittymisen haasteita ja mahdollisuuksia. Yhdeksi haasteeksi havaittiin esimerkiksi liiallinen keskittyminen yksityiskuluttajien sähköautoihin, sen sijaan että vihreää vetyä tuotettaisiin teollisuuteen. 

– Päätulos on, että Japanin olisi mukautettava nykyistä energiastrategiaansa ja kehitettävä vetytaloutta, jotta voitaisiin vähentää fossiilisia polttoaineita.

Aalto-yliopisto käyttää kandidaattitutkielmien ohjaajina muun muassa LUT-yliopiston asiantuntijoita. 

Palkittujen tutkielmien ohjaajana oli LUT-yliopiston energiatekniikan professori Tapio Ranta. Rannan mukaan molemmat tutkielmat tuovat uutta tietoa energiatalouden alalle ja tuloksia voidaan soveltaa osin myös käytäntöön. 

Tutkielman voi tehdä yrityksen toimeksiantona 

– Oskar Pääkkösen tutkielman tuloksia voitaneen käyttää suoraan yrityksen hinnoittelun suunnittelussa. Korkea sähkön hinta on lisännyt kuluttajien kiinnostusta ohjata sähkönkulutustaan kustannustehokkaammin, johon älytermostaatit tarjoavat mahdollisuuden.

– Vetytalous taas on vasta kaupallistumassa ja Suomessa siihen on ladattu paljon odotuksia. Japanin tilanne on haastavampi, koska siellä vety on pääosin laivattava tuontituote muiden energiatuotteiden tapaan.

Oskar Pääkkösen kandidaattitutkielman toimeksiantajana oli älytermostaatteja myyvä cleantech-startup Thermo. Lähtökohtana oli aito liiketoimintahaaste.

– Halusimme lisääntyneen kysynnän myötä selvittää, onko tarjolla oleva älytermostaatin hankintamalli aidosti kuluttajalähtöisin, kertoo Thermon myyntipäällikkö Joonas Rantala.

Rantalan mukaan kyselytutkimus vahvisti yrityksen käsitystä käytössä olleen hinnoittelumallin sopivuudesta kuluttajille ja lisäsi jonkin verran ymmärrystä siitä, millaiset kuluttajat hankkivat älytermostaatteja koteihinsa. 

Rantala on itse International Business -kandidaattiohjelman alumni ja käynyt joitakin kertoja pitämässä vierailuluentoja Mikkelissä. Ajatus opinnäytetyöprojektista syntyi keskusteluista kandidaattiohjelman johtajan Joan Lofgrenin kanssa ja käytännön asiat etenivät lopulta nopeasti.

– Oskar teki ansiokasta työtä opinnäytetyön parissa ja yhteistyö vastuuhenkilöiden kanssa sujui kaikin tavoin moitteettomasti, Rantala sanoo.

Jos organisaatiosi on kiinnostunut kandidaattitutkielmaprojektista, ota yhteyttä:

Mari Syväoja, mari.syvaoja@aalto.fi

 

Teksti Elina Jäntti
Kuvat: Pihla Liukkonen,  Ulla Jurvanen