Muccilaisia maailmalla: Palvelupäällikkö Hanna Arpiainen ja suunnittelupäällikkö Minna Kaukonen, Kansalliskirjasto / Mikkelin toimipiste

Tanskan kuninkaallinen kirjasto/Århus. Kuva: Hanna Arpiainen

Osallistuimme IFLA News Media 2024 -konferenssiin Århusissa Tanskassa 29.-31.5.2024. Konferenssin ohjelmassa oli esityksiä ja tutustumiskäyntejä.

Ensimmäisenä päivänä oli News media sectionin virallinen kokous sekä tutustuminen Århusissa oleviin Tanskan kuninkaallisen kirjaston toimintoihin, jotka ovat Århusin yliopiston yhteydessä.

Seuraavina konferenssipäivinä oli esityksiä, joiden teemoina olivat sanomalehtien digitointi, käyttöönsaattaminen sekä sanomalehtien tutkimus- ja opetuskäyttö.

Mikkelistä osallistuneilla oli konferenssissa yhteisesti kirjoitettu paperi esitettävänä yhteistyössä Kansalliskirjaston ruotsinkielisten sanomalehtien digitointiprojektin projektipäällikön Pirjo Karppisen kanssa. Esitys Digitising and giving access to newspapers in Swedish and Finnish via collaboration initiatives and licensing agreements käsittelee erityisesti Mikkelissä toteutettua ruotsinkielisten sanomalehtien digitointiprojektia mutta myös Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen avaamista käyttöön erilaisin sopimuksin yhteistyössä Kopioston ja lehtijulkaisijoiden sekä yliopistojen kanssa.

Viimeisenä konferenssipäivänä kävimme tutustumassa Tanskan kuninkaallisen kirjaston sanomalehtien digitointiin sekä sanomalehtivarastoon. Nämä ovat juuri samoja toimintoja, joita on myös Mikkelissä.

Konferenssissa tapasimme Kongressin kirjaston edustajan, joka toi meille USA:ssa digitoituja amerikansuomalaisten sanomalehtien tiedostoja, jotta voimme täydentää Kansalliskirjaston digitaalista kokoelmaa tutkimuksen ja kansalaisten tarpeisiin.

Konferenssi oli erittäin antoisa ja siellä oli hyvä keskustella kansainvälisten kollegoiden kanssa kaikille ajankohtaisista asioista.

Ohjelmasivu: https://pro.kb.dk/en/2024-ifla-international-news-media-conference-aarhus

Tanskan kuninkaallinen kirjasto/Århus, museo. Kuva Hanna Arpiainen