Muccilaisia maailmalla – Galina Kallio Ruralia-instituutista tutustui paikallisyhteisöihin Australiassa

Kuva: Declan Kuch

Osallistuin Australiassa Wiradjuri ja Gagidal -kansojen kolonisoiduilla mailla järjestettyyn konferenssiin. Konferenssi oli Western Sydneyn yliopiston kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimusinstituutin (Institute for Culture and Society, ICS) järjestämä kolmipäivänen tapahtuma, joka toi yhteen tutkijoita, paikallisyhteisöjen toimijoita ja alkuperäiskansa-asukkaita.

Konferenssipäivät alkoivat aboriginaalien tervetulotoivotuksilla ”Welcome to Country”. Tallainen käytäntö on paikallisten alkuperäisasukkaiden keskuudessa tärkeä, sillä paikallisen sanonnan mukaan ”maa ei kuulu ihmisille, vaan ihmiset maalle”. Siksi on tärkeää olla tietoinen siitä, kenen asuttamille maille tulee ja kunnioittaa maan asukkeja, niin ihmisiä kuin muita eläimiä, eliölajeja ja kasveja.

Konferenssissa kuulimme esityksiä eri alojen toimijoilta sekä tutkijoilta sekä osallistuimme työpajoihin, joiden tarkoituksena oli pohtia paikallisyhteisöjen kykyä sopeutua moninaisiin uhkiin ja kriiseihin. Akuuteimpana kuulimme metsäpalojen hallinnasta ja alkuperäisasukkaiden kulotuskäytännöistä, tulvakriisityöstä, ja tieteen toisin tekemisestä.

Esityksissä nousi esiin erityisesti paikallisyhteisöjen rooli kriisinkestävyyden edistämisessä, tietoisuus koloniaalisista perimistä ja surutyö sekä valtion keskitettyjen ja ylhäältä päin annettujen ohjeiden ja ruohonjuuritason tarpeiden reflektointi ja näiden välimaastossa tasapainottelu.

Konferenssi oli erinomainen kohtaamispaikka ja verkostoiduin laajasti alan tutkijoiden kanssa.

Dharug-maassa, 2.11.2023

Galina Kallio, Ruralia-instituutti

 

Osallistumisia kansainvälisiin konferensseihin tuetaan MUC-matka- ja konferenssituella.