Mirka Viitala on työyhteisön myönteisin – “Liputan yhteistyön puolesta”

Mikkelin yliopistokeskus (MUC) valitsee vuosittain työyhteisön myönteisimmän henkilön. Vuoden 2022 positiivisin muccilainen on LUT-yliopiston Mikkelin Erotustekniikan osastolla työskentelevä Mirka Viitala. 

Viitalaa luonnehditaan avuliaaksi ja hyväntuuliseksi työyhteisön jäseneksi, joka kohtaa ihmiset aidosti ja ystävällisesti ja jolla on aikaa kuunnella. Hän osallistuu positiivisella mielellä yhteisiin tapaamisiin ja tapahtumiin, ja on aktiivinen yhteisöllisyyden rakentaja yli yksikkörajojen.

– Pyrin parhaani mukaan auttamaan, jos minulta kysytään neuvoja. Olen myös pyrkinyt sanomaan ”kyllä” mahdollisimman monelle yhteistyökuviolle sekä tarttumaan MUC:n kautta avautuneisiin suunnittelu- ja tiedotusmahdollisuuksiin. Liputan yhteistyön puolesta, koska parhaat onnistumiset tehdään yhdessä, Viitala kertoo.

Viitala tutkii työssään muun muassa Saimaan mikromuoveja. MUC:ssa työskenteleminen on Viitalan mielestä paitsi mukavaa myös paikallisesti tärkeää.

– Koen, että työni linkittyminen Mikkelin yliopistokeskukseen lisää tekemäni tutkimuksen tärkeyttä erityisesti paikallisella tasolla. MUC:n yksiköissä on valtavan laajaa osaamista monelta eri tieteenalalta, ja MUC:n yhteiseen toimintaan voi osallistua matalalla kynnyksellä, sillä kaikki yhteisön jäsenet otetaan avosylin vastaan, Viitala sanoo.

Positiivisen muccilaisen valintaa varten tehtiin kysely MUC-yhteisössä ja tunnustukset julkistettiin Mikkelin yliopistokeskuksen Flooran päivän tapahtumassa toukokuussa 2022. 

Teksti: Elina Jäntti, Sirpa Rautiainen
Kuva: Ulla Jurvanen