Mikkelin yliopistokeskus järjestää kesällä lasten ja nuorten tiedekerhoja pääkirjastolla

Kuva: Ulla Jurvanen

Kuva: Ulla Jurvanen

Kesäkuussa järjestetään lasten ja nuorten tiedepajoja Mikkelin pääkirjaston yläaulassa osana Mikkelin yliopistokeskuksen Tiedepolkua. Tiedepajat tarjoavat lapsille mahdollisuuden tutustua tieteen ihmeisiin. Pajat järjestetään torstaisin 6.6, 13.6. ja 20.6. klo 12.00-15.00.  Tapahtumissa käsitellään kolmea mielenkiintoista teemaa; vesi, ruoka ja luovuus, jotka ovat Mikkelissä toimivien yliopistojen teemoista johdettuja.

  • Vesipajassa tutustutaan veden kiehtoviin ominaisuuksiin ja sen vuorovaikutukseen muiden aineiden kanssa. Tiedepajassa lapset pääsevät suorittamaan erilaisia kokeita, joissa tutkitaan veden käyttäytymistä ja sen reaktioita erilaisten aineiden kanssa.
  • Ruokapajassa tutustutaan ruoan tieteellisiin puoliin ja siihen, kuinka eri ruoka-aineet vaikuttavat toisiinsa ja reagoivat keskenään.
  • Luovuus teemaisessa tiedepajassa lapset pääsevät hyödyntämään tieteellisiä menetelmiä luovien projektien toteuttamisessa. Teeman tavoitteena on innostaa lapsia ajattelemaan luovasti ja soveltamaan tieteellistä tietoa omiin kekseliäisiin projekteihin, Tiedepolun projektipäällikkö Heidi Huovinen kertoo.

Tiedepajat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Tiedetuokiot alkavat tasatunnein ja kestävät noin tunnin.

Tiedepajoja ohjaavat XAMKin yhteisöpedagogi-opiskelijat Kukka-Maria Nylund ja Pinja Puhakka, jotka ovat suorittamassa opintoihin kuuluvaa työharjoittelua Mikkelin yliopistokeskuksella. Opiskelijoiden työnkuvaan kuuluu tiedetuokioiden ohjaaminen eri ympäristöissä ja Tiedepolun toiminnan ja sisältöjen kehittäminen. Kirjastolla järjestettävissä tiedepajoissa voi osallistua myös kyselyyn, jossa kartoitetaan laajemmin kiinnostusta tiedekerhoille.

Lisätietoa:

Heidi Huovinen, Projektipäällikkö, Mikkelin yliopistokeskus, heidi.huovinen@muc.fi

https://tiedepolku.info/