Mikkelin yliopistokeskuksen Päivänsäde 2022 William Johnston – Mirka Viitala on työyhteisön myönteisin

Mikkelin yliopistokeskuksen vuoden 2022 Päivänsäde on William Johnston. Hän on Aalto-yliopiston International Business –kandidaattiohjelman on ensimmäisen vuoden opiskelija, joka toimii opiskelijajärjestö Probba ry:n hallituksessa tapahtumakoordinaattorina. – William on ohjelmamme historian ainoa opiskelija, joka on täysin amerikkalainen ja jolla ei ollut aiempia yhteyksiä Suomeen ennen saapumistaan, opiskelijajärjestö Probba ry:n puheenjohtaja Sebastian Koskinen kertoo. 

Johnston toimii Probba-järjestön hallituksessa ja on myös aktiivinen vaihto-opiskelijatuutori.

– William on aina läsnä opiskelijatapahtumissa ja hän yllätti meidät nopeasti paranevalla suomen kielellään, Sebastian Koskinen kertoo. 

Päivänsäteen kriteereinä on, että valittava henkilö on hyvä yhteishengen luoja, reilu kaveri, sosiaalinen sekä iloinen ja avoin.

International Business -kandidaattiohjelman opiskelijat valitsevat Päivänsäteen keskuudestaan vuosittain. Päivänsäde on perinteisesti julkistettu toukokuussa Flooran-päivänä. Flooran päivä on perinteinen akateeminen juhlapäivä, jota vietetään keväisin toukokuun 13. päivä.