LUT-yliopisto selvitti Etelä-Savossa: Uusi hakeratkaisu vähensi päästöjä jopa 96 prosenttia öljylämmitykseen verrattuna

LUT-yliopiston Mikkelissä toimiva Bioenergian laboratorion tutkimusryhmä on selvittänyt, miten biomassan uusi toimitus- ja käyttöratkaisu sopii korvaamaan vanhoja öljylämmityskohteita. Uutta konseptia ja Etelä-Savon omia biomassavarantoja hyödyntämällä esimerkiksi yritykset voivat saavuttaa kustannus- ja päästöhyötyjä.

Konseptin ensimmäisenä osatekijänä ja lämmöntuotannon ratkaisuna on biomassaa – kuten haketta – polttava, siirrettävä lämpökontti.
– Siirrettävien lämpökonttien tutkimukset ovat tärkeä askel siirtymisessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Lämpökonteilla on potentiaali korvata fossiilista öljylämmitystä Suomessa ja koko maailmassa, sanoo hankkeen projektipäällikkö Jarno Föhr LUT-yliopistosta Mikkelistä.
Konseptin toisena osana on hakkeen toimitusratkaisu, jossa autokuormassa oleva hake puhalletaan pneumaattisesti siirrettävän lämpökontin integroituun hakevarastoon. Uusi toimituslogistiikka mahdollistaa hakekuorman tyhjentämisen letkulla ahtaisiin kohteisiin tai korkealle siiloon, jolloin kuorman saa purettua öljyauton tavoin.


Kuva: Biofire Oy:n 60–150 kilowatin siirrettävä lämpökontti (Biofire Oy).

Uutta puhallustoimitusketjua tutkittiin Puhallus-hankkeessa, jossa analysoitiin lämpökeskusten hakkeen jakelun toimituslogistiikka sekä -ratkaisu ja arvioitiin siirrettävien lämpökonttien markkinapotentiaali. Lisäksi hankkeessa pyrittiin parantamaan alueen yrityksien liiketoimintamahdollisuuksia käyttämällä paikallista biomassaa tuontiöljyn sijaan, jolloin toimitusketjuissa liikkuva raha jää maakunnan käytettäväksi.
Tutkimusryhmä havaitsi, että Puhallus-konseptissa alkuvaiheen toiminnassa kannattaa tehdä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja hyödyntää nykyisiä terminaaleja ja varastoja.

– Selvitimme myös maakunnan suurimpien öljyä käyttävien kiinteistöjen käyttömääriä ja muutostarpeita. Potentiaalisimmat kohteet löytyvät todennäköisesti haja-asutusalueelta. Lisäksi kartoitimme yhteistyöhaluisia yrityksiä, joilla olisi potentiaalia hoitaa puhallustoimitusketjun haketoimitukset ja ylläpitää lämpöliiketoimintaa kiinteistöissä, Föhr kertoo.

Yritysten tarpeista lähteneissä tutkimuksissa suoritettiin pilottikokeita, jolloin testattiin käytännössä hakkeen puhallusta hakeauton kontista. Lisäksi tehtiin energiatehokkuuden ja hiilitaseen vertailulaskelmia uuden hakkeen ja perinteisen öljyn toimitus- ja käyttöratkaisujen välillä. Hankkeessa selvitettiin myös uuden konseptin kustannuksia ja tarkasteltiin sen kilpailukykyä verrattuna vaihtoehtoisiin ratkaisumenetelmiin.

– Hakkeen käyttäminen kiinteistön lämmityksessä vähensi kasvihuonekaasupäästöjä jopa 96 % verrattuna öljylämmitykseen, Jarno Föhr kertoo.

Lisätietoja:
Jarno Föhr, Projektipäällikkö
LUT-yliopisto
Puh. 040 539 6527
Puhallus-hankkeen loppujulkaisu luettavissa tästä
Puhallus-hankkeessa tehtiin yhteistyötä mm. seuraavien yrittäjien ja organisaatioiden kanssa: Kome Oy, SKAL Itä-Suomi ry, Metsäenergia Meter Oy, Lämpösi Oy, Biofire Oy ja Kiinteistökehitys Naistinki Oy. Lisäksi pilottikokeissa tehtiin tiivistä yhteistyötä Tervon Puutarhan kanssa.