Filosofian maisteri Mirka Viitalan väitös 10.12. Mikkelin yliopistokeskuksella

Mirka Viitalan väitös paneutuu jätevesien ja käsiteltyjä jätevesiä vastaanottavien vesialueiden mikromuovitutkimukseen. Tutkimuksia on tehty Saimaalla.

Väitöskirjatutkimus perehtyy kriittisesti viime vuosina käytettyihin menetelmiin näytteenotosta mikromuovien tunnistukseen, pyrkien huomioimaan mikromuovien moninaisuutta ja sen vaikutuksia käytettyjen menetelmien soveltuvuuteen. Väitöskirja paneutuu erityisesti jätevesien ja käsiteltyjä jätevesiä vastaanottavien vesialueiden mikromuovitutkimukseen. Tämän tueksi toteutettiin myös alueellista näytteenottoa Mikkelin Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamolla ja läheisellä järvialueella vuosien 2016–2019 aikana.

Filosofian maisteri Mirka Viitalan kemiantekniikan alaan kuuluva väitöskirja The heterogeneous nature of microplastics and the subsequent impacts on reported microplastic concentrations tarkastetaan 10.12.2021 klo 12 Mikkelin yliopistokeskuksen auditoriossa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Arto Koistinen Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Mika Mänttäri LUT-yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 999. ISBN 978-952-335-753-2 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT yliopiston LUTPub-tietokannassa (https://lutpub.lut.fi/handle/10024/163466).

Väitöskirjan painetun version voi ostaa LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Mirka Viitala, Master of Science in Environmental Ecology, will defend her doctoral dissertation in the field of chemical engineering in the auditorium of Mikkeli University Consortium on 10th of December at noon. Her dissertation is titled The heterogeneous nature of microplastics and the subsequent impacts on reported microplastic concentrations. Docent Arto Koistinen, University of Eastern Finland, will act as opponent. Professor Mika Mänttäri of LUT University will act as custos. The language of the dissertation will be English.

The dissertation has been published in the Acta Universitatis Lappeenrantaensis research series number 999 of the university. ISBN 978-952-335-753-2 ja ISSN 1456-4491. The electronic version can be found from LUTPub-database (https://lutpub.lut.fi/handle/10024/163466)

A printed version of the dissertation may be purchased from the Aalef bookstore, tel. +358 44 744 5511, or at kirjakauppa@aalef.fi or online from the LUT Shop: https://lutshop.lut.fi/.