Muccilaisia maailmalla: Annamari Vahvaselkä, vaihtokoordinaattori, Aalto-yliopisto

Osallistuin toukokuun lopulla NAFSA-konferenssiin New Orleansissa Aalto-yliopiston Mikkelin kampuksen edustajana. NAFSA konferenssi on osallistujamäärältään suurin vuosittain järjestettävä kansainvälinen koulutusalan konferenssi.

Päätavoitteenani konferenssissa oli tavata tämänhetkisiä partnereita ja vahvistaa jo olemassa olevia kontakteja. Samalla päivitimme tietoja ja tapasin myös uusia kollegoja, jotka ovat aloittaneet työnsä viimeisen vuoden aikana.

Konferenssin aikana minulla oli 18 tapaamista ja lisäksi tapasin kollegoita erilaisissa tilaisuuksissa mm. Itävallan ja Saksan yhteisellä vastaanotolla ja ”Study in Hong Kong”-lounasvastaanotolla. Kuulumisia vaihdettiin myös näissä tilaisuuksissa. Pidin erityisen onnistuneena tapaamisia uusien kollegoiden kanssa, joille Mikkelin ohjelma ei ole ennestään tuttu.

Konferenssin ohjelmassa oli mielenkiintoisia sessioita ja yleisluentoja. Avajaisten pääpuhujan Luis von Ahnin puhe oli erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Luis van Ahn on Duolingon perustaja ja toimitusjohtaja ja hänen ajatuksensa on koulutuksen ilmainen jakaminen kaikille – myös ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta kouluttautua. Koulutuksen kautta pääsee eteenpäin ja elämä voi parantua huomattavasti. Van Anh korosti erityisesti tyttöjen ja naisten koulutuksen tärkeyttä, sillä heidän kauttaan seuraavan sukupolven koulutukseen kiinnitetään huomiota ja se parantaa uuden sukupolven koulutusmahdollisuuksia.