Yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja Mikkelin kaupungin väliseen sopimukseen perustuva verkostomallinen tiedeyhteisö.

Aalto-yliopisto:

Helsingin yliopisto:

  • Ruralia-instituutin monitieteinen tutkimus- ja kehittämistyö liittyy erityisesti yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun näkökulmasta. Yhteiskunnallisesti tutkimus kiinnittyy kestävään kehitykseen sekä maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutukseen globalisoituvassa maailmassa.
  • Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste vastaa Kansalliskirjaston aineistojen digitoinnista ja säilytyksestä, niiden kehittämisestä sekä edistää alan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä.
  • Luomuinstituutti on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskus Luken yhteinen asiantuntijaverkosto, joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko ruokaketjussa.
  • Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön  tehtävänä on kehittää ja koordinoida yliopistojen yhteistyötä yliopistokeskuksessa sekä alueella.

LUT-yliopisto:

  • LUT Mikkeli on LUT-yliopiston alueyksikkö. LUT:n kaikki schoolit toimivat Mikkelissä bioenergian tutkimusryhmän, Erotustekniikan osaston sekä yrittäjyyden tutkimusryhmän kautta.