YLIOPISTOKESKUS

Mikkelin yliopistokeskus on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja Mikkelin kaupungin väliseen sopimukseen perustuva verkostomallinen tiedeyhteisö. Yliopistokeskuksen vuoteen 2017 voit tutustua oheisesta esityksestä.

AALTO-YLIOPISTO:

HELSINGIN YLIOPISTO:

  • Ruralia-instituutin monitieteinen tutkimus- ja kehittämistyö painottuu paikallisyhteisöjen kehittämiseen, uudistuvaan ruokaketjuun sekä luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Ruralia-instituutti on osa Maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa.
  • Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste vastaa Kansalliskirjaston aineistojen digitoinnista ja säilytyksestä, niiden kehittämisestä sekä edistää alan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä.
  • Luomuinstituutti on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskus Luken yhteinen asiantuntijaverkosto, joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko ruokaketjussa.
  • Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön  tehtävänä on kehittää ja koordinoida yliopistojen yhteistyötä yliopistokeskuksessa sekä alueella.

LUT-YLIOPISTO:

  • LUT Mikkeli on LUT-yliopiston alueyksikkö. LUT:n kaikki schoolit toimivat Mikkelissä bioenergian tutkimusryhmän, vihreän kemian osaston sekä yrittäjyyden tutkimusryhmän kautta. Vihreän kemian osasto on yksi yliopiston huippuyksiköistä.