Tutkinnot

Perustutkinnot Mikkelissä

Mikkelissä voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon englannin kielellä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun International Business -koulutusohjelmassa.

International Business -kandidaattiohjelman esittelyvideo 

Lisätietoa:

Tieteelliset jatkotutkinnot

Tieteellisen jatkotutkinnon – lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon – voi suorittaa myös Mikkelissä. Jatkotutkinnon voi suorittaa yksilöllisesti, joten on suositeltavaa ottaa jo alkuvaiheessa yhteyttä oman alan laitokseen. Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköissä voi suorittaa jatkotutkinnon yliopistojen Mikkelissä oleviin osaamisaloihin liittyen. Lisätietoja saa Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköiltä ja opintoja järjestäviltä yliopistoilta:

Perustutkinnot monimuoto-opetuksena

Mikkelistä voi suorittaa aikuisille suunnattuja monimuotoisesti järjestettyjä maisterin tutkintoja. Monimuoto-opetuksessa opiskelija käy säännöllisesti opetusjaksoilla sekä suorittaa etätehtäviä ja tenttejä. Suoritustavat vaihtelevat yliopistoittain ja tutkinnoittain. Mikkelin yliopistokeskuksen emoyliopistosta LUT-yliopisto tarjoaa monimuotoisesti suoritettavia tutkintoja seuraavasti:

LUT-yliopisto:

 • Tutkinto-ohjelmat työn ohessa (DI, KTM)
  • Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma, TIJO, Lahti (KTM)
  • Industrial IoT (mahdollista suorittaa etäopintoina)
  • Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI, Lahti
  • Yrittäjyyden DI-ohjelma
  • Energiatekniikan EnTeDI-ohjelma, Lappenranta, Lahti, Turku (mahdollista suorittaa etäopintoina)
  • Kemiantekniikan Biorefineries (mahdollista suorittaa etäopintoina)
  • Konetekniikan JEDI-ohjelma (mahdollista suorittaa etäopintoina)
  • Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelma (MEC & ELEC), Turku (mahdollista suorittaa etäopintoina)
  • Sähkötekniikan DIODI-ohjelma (mahdollista suorittaa etäopintoina)

Väylät tutkinto-opiskelijaksi

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kautta

Tutkintotavoitteinen opiskelu Mikkelin kesäyliopiston kautta

 • hoitotieteet, TtK / TtM, Itä-Suomen yliopisto
 • kauppatieteet, KTK/KTM, Itä-Suomen yliopisto
 • sosiaalityö, YTK/YTM, Itä-Suomen yliopisto
 • oikeustieteet, HTK, HTM, Itä-Suomen yliopisto