Opinnäyte- ja kurssityöt

Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelman opiskelijat tekevät opinnäytetöitä ja tutkielmia yrityksille. Kandidaatintutkielman teko ajoittuu loka-toukokuulle. Lisätietoja opinnäytetöistä.

International Business -kandidaattiohjelman kursseilla tehdään tarpeesta riippuen kehitysprojekteja yrityksille. Opiskelijat koostavat myös erilaisia selvityksiä ja auttavat kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja opinnäytetöiden osalta:

  • Mari Syväoja (etunimi.sukunimi(at)aalto.fi), +358 44 7044 211

Lisätietoja kurssitöiden osalta:

  • Student Trainee for Business and Community Development
  • businessprojects-mikkeli(at)aalto.fi, +358 40 878 0350