EKOLOGINEN MUUTOS

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Ruokaketjut ja luonnonvarat -painoalalla tutkimuksen ja kehittämisen painopisteitä ovat kestävät ruokajärjestelmät, luomu, biologinen/integroitu kasvinsuojelu, elintarviketurvallisuus sekä uudet luonnontuotteet ja luontoon perustuva yrittäjyys.

Vastuuhenkilöt (linkkki avautuu omaan ikkunaan):

 

LUT-yliopiston Vihreän kemian osaston tutkimus painottuu ympäristön saastumisen estämiseen ja vähentämiseen. Laboratorio kehittää uusia nanomateriaaleja vedenpuhdistukseen sekä ohutkalvopinnotteita ja prosesseja mahdollistaakseen energian säästämistä, resurssien niukempaa käyttöä, saasteiden poistoa sekä bioaktiivisia sovelluksia.

Vastuuhenkilö (linkki avautuu omaan ikkunaan):

 

LUT-yliopiston bioenergian tutkimusryhmä tutkii jakelujärjestelmiä sekä käsittelyteknologioita metsäbiomassan energiakäyttöön liittyen.

Vastuuhenkilö (linkki avautuu omaan ikkunaan):