Organisaatio

Yliopistokeskuksen koordinaatio

Yliopistokeskuksen koordinaatioyliopistona toimii Helsingin yliopisto. Yhteistyön koordinaatiosta vastaa koordinaatioyliopisto ja ohjausryhmä. Käytännön yhteistyöstä vastaavat yliopistokeskuksen pääsihteeri ja johtoryhmä.

 

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä koostuu Mikkelissä toimivien yliopistojen ja Mikkelin kaupungin edustajista. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa yliopistokeskuksen suuntaviivoja ja kehittämistä. Ohjausryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa. Ohjausryhmään kuuluvat:

 • Rehtori Jari Niemelä, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
 • Vararehtori Hanna Snellman, Helsingin yliopisto
 • Kaupunginjohtaja Timo Halonen, Mikkelin kaupunki
 • Strategiajohtaja Janne Hokkanen, LUT-yliopisto
 • Avustava vararehtori Hannu Seristö, Aalto-yliopisto
 • Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto
 • Pääsihteeri Matti Malinen / yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, sihteeri

 

Johtoryhmä

Johtoryhmä koostuu Mikkelissä toimivien yliopistoyksiköiden johtajista sekä Mikkelin kaupungin edustajasta. Johtoryhmä toteuttaa käytännössä yliopistojen yhteistyötä Mikkelissä. Johtoryhmään kuuluvat:

 • Kaupunginjohtaja Timo Halonen, Mikkelin kaupunki, puheenjohtaja
 • Varajohtaja Torsti Hyyryläinen / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
 • Ohjelmajohtaja Joan Lofgren / Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun International Business -kandidaattiohjelma
 • Tutkijaopettaja Mari Kallioinen / LUT-yliopisto
 • Palvelujohtaja Johanna Lilja / Helsingin yliopisto, Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste
 • Pääsihteeri Matti Malinen / yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, sihteeri

 

Neuvottelukunta

Mikkelin yliopistokeskuksen neuvottelukunta toimii alueen ja yliopistojen välisenä tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana, edistää alueella tehtävää tutkimus- ja koulutustyötä seuraamalla tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan tilaa ja tarvetta suhteessa toimintaympäristön muutoksiin, edistää yliopistokeskuksen tehtävien toteuttamisen yleisiä edellytyksiä sekä tekee alueen yliopistotoimintojen kehittämistä koskevia aloitteita ja esityksiä. Neuvottelukuntaan kuuluvat:

 • Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto, puheenjohtaja
 • Vararehtori Hanna Snellman / Helsingin yliopisto, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja
 • Rehtori Anne Havukainen / Mikkelin kesäyliopisto
 • Yrittäjä, professori Iiro Jussila / LUT-yliopisto
 • Toimitusjohtaja Teppo Leinonen / Etelä-Savon kauppakamari
 • Toimitusjohtaja Juha Kauppinen / Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
 • Kehittämispäällikkö Anne Kokkonen / Etelä-Savon maakuntaliitto
 • Kaupunginjohtaja Janne Laine, Savonlinnan kaupunki
 • Toimitusjohtaja Armi Salo-Oksa / Stupa-Invest Oy
 • Kaupunginjohtaja Ulla Nykänen, Pieksämäen kaupunki
 • Avustava vararehtori Hannu Seristö, Aalto-yliopisto
 • Pääsihteeri Matti Malinen / yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, sihteeri

 

Koordinaatioyksikkö

Yliopistokeskuksen yhteisiä tehtäviä hoitaa ja koordinoi koordinaatioyksikkö. Koordinaatioyksikön tehtävänä on edistää paikallisten yksiköiden toimintaedellytyksiä ja vuorovaikutusta alueella. Koordinaatioyksikkö valmistelee asiat ohjausryhmälle ja johtoryhmälle. Koordinaatioyksikkö vastaa myös yhteisten tapahtumien, koulutusten ja viestinnän järjestämisestä.

Pääsihteeri Matti Malinen / Mikkelin yliopiostokeskuksen koordinaatioyksikkö
Asiantuntija Sirpa Rautiainen / Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö
Asiantuntija Ulla Jurvanen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö
Projektipäällikkö Saara Vauhkonen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö