Strategiset kumppanuudet

Mikkelin yliopistokeskuksella on yhteistyökumppaneita maakunnan rajojen sisä- ja ulkopuolelta. Yrityksen on mahdollista hyödyntää yliopistokeskuksen kautta yliopistokeskuksen osaamista, verkostoja ja rahoituskanavia. Yrityksen on mahdollista hyödyntää muun muassa räätälöityjä koulutuksia, osallistua ja tuottaa tapahtumia yhteistyössä, olla mukana yrityslähtöisissä TKI-hankkeissa, työpajoissa, työelämäfoorumeissa ja ohjausryhmissä.

Jokaisella yliopistolla on omat resurssit ja verkostot kansainvälisyyteen. Yritykset voivat hyötyä myös   näistä verkostoista kääntymällä Mikkelin yliopistokeskuksen puoleen.

  • Kansalliskirjasto/Mikkelin toimipiste tarjoaa julkaisijoille digitointikumppanuuksia, joiden avulla julkaisija ja kirjasto pystyvät digitoimaan yhteisiä aineistoja jakamalla kustannuksia. Kansalliskirjasto avaa kaikki digitoidut aineistot käytettäväksi vapaakappalekirjastojen työasemilla. Osa aineistoista avataan tekijänoikeusjärjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti avoimeen tai rajattuun verkkokäyttöön. Kansalliskirjasto tukee julkaisijaa tekijänoikeusjärjestöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa digitoidun aineiston saattamiseksi julkaisijan omaan tai yleisökäyttöön.
  • Kansalliskirjaston strategisena tavoitteena on saattaa kulttuuriperintöä yhteiskunnan käyttöön. Se suunnittelee digitoitujen kulttuuriperintöaineistojensa hyödyntämistä yhteistyössä esimerkiksi Saimaan alueen matkailualan toimijoiden kanssa.