Projektit

Yliopistokeskuksen yksiköissä toteutetaan projekteja, joita voidaan suunnitella ja toteuttaa yhdessä. Moni projekti tarjoaa mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi.

  • LUT-yliopiston erotustekniikan osastolla kehitetään edistyneitä erotus- ja puhdistustekniikan ratkaisuja. Tavoitteena on ymmärtää erotusilmiöitä ja hyödyntää tätä ymmärrystä entistäkin parempien erotusprosessien suunnittelussa ja optimoinnissa.  Osastolla työskentelee yhteensä noin 110 erotus- ja puhdistustekniikan osaajaa Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Lahdessa. Osaaminen kattaa kaasumaiset, nestemäiset ja kiinteät virrat ja tutkimusta tehdään sekä laboratorio- että pilot-mittakaavassa.
  • Tutkimuksen suurimpia sovellusalueita ovat vedenkäsittelyprosessit, biojalostuksen ja elintarviketeollisuuden prosessit ja kaivos- ja metalliteollisuuden prosessit. Yritysyhteistyömuotoja ovat erilaiset yhteistyöprojektit esimerkiksi Business Finland-rahoituksella tai yritysten omalla rahoituksella ja diplomityöt

 

  • Mikkelissä sijaitsevassa Aalto-yliopiston International business -ohjelmassa suoritetaan erilaisia projekteja yrityksille. Projektien avulla opiskelijat pääsevät soveltamaan kurssilla opittua teoriaa käytännössä ja projekteissa opiskelijat saavat kokemusta organisaation kanssa työskentelystä.
  • Yritykselle projektit ovat maksuttomia. Niissä yritys voi hyödyntää opiskelijoiden osaamista esimerkiksi konsultaatioprojektin muodossa ja tuoda muutenkin toimintaansa lähemmäs opiskelijoita, sekä myös saada näkyvyyttä yritykselleen opiskelijoiden keskuudessa.
  • Projektit suoritetaan yleensä pienryhmissä ja niiden painopisteet ja tavoitteet suunnitellaan yhteistyössä kurssin professorin kanssa kurssin aiheisiin ja teemoihin sopiviksi.
  • Ohjelma toimii myös muussa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kurssien ulkopuolella esimerkiksi kehitysprojektien avulla. Opiskelijoille on tärkeää osallistua Etelä-Savon alueen kehittämiseen ja hyvinvoinnin ja työllistymisen lisäämiseen, sekä tukea paikallista yritystoimintaa eri tavoin. Ohjelma on myös mm. mukana järjestämässä International Mikkeli Day -tapahtumaa yhdessä alueen muiden oppilaitosten kanssa.