Opinnäytteet (kandidaatin- ja maisterintutkielma, väitöskirjat)

Jokainen korkeakouluopiskelija työstää opintojensa loppuvaiheessa opinnäytetyön, joka on tutkimus- tai kehittämistehtävä. Se tehdään todelliseen tarpeeseen, jolloin organisaatio saa konkreettisen hyödyn opinnäytetyön tuloksista sekä uutta tietoa ja näkemystä. Opinnäytetyö tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden tutkia ja kehittää omaa toimintaansa.

  • International business -ohjelman opiskelijat tekevät opinnäytetöinä esimerkiksi markkina-analyysejä, asiakastyytyväisyystutkimuksia ja muita yritysten toimintaan liittyviä selvityksiä.
  • Ruralia-instituutissa tehtävät opinnäytteet liittyvät instituutin tutkimus- ja kehittämishanketoimintaan ja instituutin asiantuntijat osallistuvat opinnäytteiden ohjaamiseen. Yritykset voivat esittää opinnäytteiden aiheita omien tarpeidensa mukaan. Opinnäytteiden tekemisessä yritysyhteistyö näkyy myös yritysten tarjoaman tai yrityksistä kerätyn aineiston hyödyntämisessä. Varsinkin kehittämishankkeisiin tehdyissä opinnäytteissä tuotetaan myös kokonaisia toimialoja ja/tai tietyn alueen yrityksiä palvelevaa tietoa.

Huom. Korkeakoulujen opinnäytetyöt ovat julkisia. Ne ovat tutkinnon osia, joiden tulee olla avoimesti arvioitavissa. Erillisellä sopimuksella opinnäytetyöstä voidaan jättää pois organisaation tunnistetiedot tai salassa pidettävät tiedot.

Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielma eli kandi on opinnäytetyö, joka tehdään alemmassa yliopistotutkinnossa eli kandidaatintutkinnossa. Kandin laajuus on noin 7 viikkoa ja sen tyypillisimmät aloitusajankohdat ovat alkusyksy ja -vuosi.

Kandidaattitutkielmaprosessi ajoittuu vuosittain loka-toukokuulle niin, että opiskelijoiden tutkimussuunnitelmat valmistuvat tammikuun loppuun mennessä. Mahdolliset yritysten esittämät tutkimusaiheet tulisivat olla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön tiedossa viimeistään 21.9. mennessä. Huhtikuussa opiskelijat esittävät työnsä tulokset tutkielmaseminaarissa ja lopulliset tutkielmat valmistuvat huhtikuun aikana.

Yhteyshenkilö: Mari Syväoja, Suunnittelija, puh. 044 7044 211, email: mari.syvaoja@aalto.fi

 

Maisterintutkielma

Pro gradu -tutkielma on yliopistoista maisteriksi valmistuvien lopputyö, jonka laajuus on noin 6 työkuukautta. Lopputyön voi aloittaa organisaation aikataulutoiveiden mukaisesti.

 

Väitöskirjatutkimus

Väitöskirjatutkimuksien avulla pystytään syventämään yhteistyötä yrityksien kanssa. Yritykset voivat osallistua tutkimushankkeisiin, joissa tehdään väitöskirjatutkimusta alueellisesti, valtakunnallisesti tai jopa globaalisti. Yritykset voivat tarjota tutkimusaiheitaan, tilojaan, resurssejaan ja laitteitaan. Vastineeksi yritykset saavat luotettavia ja puolueettomia tutkimustuloksia, avoimia julkaisuja, joissa he voivat olla mukana sekä tunnettavuutta omalla alalla. Tyypillisesti väitöskirjatutkimus kestää neljä vuotta. Sen aikana pystyy hyvin selvittämään, todentamaan ja pilotoimaan lukuisia testejä yhteistyössä yrityksien ja yliopistojen välillä.