Kansainväliset osaajat

Yliopistokeskuksen kansainväliset osaajat ja opiskelijat lisäävät yritysten monikulttuurisuutta, kielitaitoa sekä auttavat löytämään uusia ideoita ja mahdollisesti jopa uusia markkinoita.

Yritykset voivat hyödyntää Ruralia-instituutin kansainvälisten Visiting Scholar -tutkijoiden monipuolista osaamista erilaisten tutkimus- ja kehittämisprojektien kautta. Vierailevat tutkijat edustavat monipuolisesti eri tieteenaloja. Alueen yritykset voivat saada Ruralian kautta myös Helsingin yliopiston kansainvälisiä opiskelijoita harjoittelijoiksi.