Harjoittelu

Yliopistoharjoittelijan palkkaaminen on erinomainen tilaisuus saada lisätyövoimaa yrityksen eri työtehtäviin. Harjoittelija tuo yritykseen uutta tietoa, näkemystä sekä uudenlaista luovuutta ja innovaatiovoimaa. Samalla harjoittelu voi toimia kimmokkeena opinnäyteyhteistyölle. Harjoittelija voi tehdä opinnäytteensä jostakin yrityksen toiminnan ja kehittämisen kannalta tärkeästä asiasta. Harjoittelu lisää yrityksen tunnettavuutta ja luo myönteistä työnantajamielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa.

  • Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toimii yliopisto-opiskelijoiden linkkinä harjoittelupaikkaa tarjoavien yritysten ja harjoittelupaikkaa etsivien välillä. Instituutti auttaa alueensa yrityksiä sopivan harjoittelijan löytämisessä välittämällä tietoa harjoittelupaikoista yliopisto-opiskelijoille. Instituutti auttaa tarvittaessa yrityksiä myös mm. harjoitteluilmoituksen laatimisessa, kohdeopiskelijajoukon määrittelyssä ja sopivien tiedotuskanavien löytämisessä.