Yritysyhteistyö

Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköt tekevät yhteistyötä yritysten kanssa. Yliopistokeskus tarjoaa asiantuntijapalveluita, tutkimus- ja tuotekehityspalveluita sekä erilaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Valtaosa yritysten ja yhteisöjen kanssa tapahtuvasta toiminnasta toteutetaan erilaisissa tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeissa. Erilaisia yhteistyömuotoja ovat myös harjoittelut ja opinnäytetyöt.

 

Aalto-yliopisto

Helsingin yliopisto

 • Kansalliskirjasto/Mikkelin toimipiste
  Kansalliskirjasto tarjoaa julkaisijoille digitointikumppanuuksia, joiden avulla julkaisija ja kirjasto pystyvät digitoimaan yhteisiä aineistoja jakamalla kustannuksia. Kansalliskirjasto avaa kaikki digitoidut aineistot käytettäväksi vapaakappalekirjastojen työasemilla. Osa aineistoista avataan tekijänoikeusjärjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti avoimeen tai rajattuun verkkokäyttöön. Kansalliskirjasto tukee julkaisijaa tekijänoikeusjärjestöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa digitoidun aineiston saattamiseksi julkaisijan omaan tai yleisökäyttöön. Kansalliskirjaston strategisena tavoitteena on saattaa kulttuuriperintöä yhteiskunnan käyttöön. Se suunnittelee digitoitujen kulttuuriperintöaineistojensa hyödyntämistä yhteistyössä esimerkiksi Saimaan alueen matkailualan toimijoiden kanssa.
 • kk-dimiko-asiakaspalvelu@helsinki.fi

LUT-Mikkeli

 • Bioenergian laboratorio
  Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin LUT-yliopistossa etsitään ratkaisuja tekniikan ja talouden tutkimuksella. Tutkimustoiminta tuottaa teknologisia, liiketoiminnallisia ja kestäviä systeemipohjaisia ratkaisuja globaaleihin ilmastokysymyksiin. LUT-yliopisto auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi.

 

 • Erotustekniikan osasto
  Tarjoaa eri erotusmenetelmiin perustuvia ratkaisuja sovellettavaksi veden käsittelyssä ja biojalostuksessa, sekä elintarvike-, kaivos- ja metalliteollisuuden prosessien kehityksessä. Tekemällä yhteistyötä Erotustekniikan osaston kanssa, saa pääsyn ainutlaatuiseen tutkimusinfrastruktuuriin, joka mahdollistaa laboratorio- ja pilot-mittakaavan tuotekehityksen ja testauksen. Erotustekniikan osastolla voi myös teettää analyysin tai kehittämishankkeen opiskelijoiden opinnäyte- tai harjoitustyönä.

 

 • LBM Mikkeli

 

Mikkelin yliopistokeskus yksiköineen on ollut mukana Yritysyhteistyöoppaassa. Tutustu oppaaseen.