Lifewide learning Etelä-Savo

                                

Lifewide learning -hankkeen raportti

Lifewide learning Etelä-Savo -selvityshanke (1.8.2021 – 31.7.2022)

Hankkeessa kerättiin tietoa alueen yritysten osaamistarpeista, tutustuttiin kolmen kohteen yritysyhteistyöhön (EduFutura, Lahden oppilaitokset ja Entrepreneurship Platform) ja keskusteltiin yrittäjien kanssa osaamistarpeista ja yhteistyön kehittämisestä. Kerättyä tietoa hyödynnetään elämänlaajuisen oppimisen toimintamallin kehittelyssä.

Hanke oli Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja LUT-yliopiston yhteinen selvityshanke, joka edistää yrittäjien ja yritysten osaamisen kehittymistä edistämällä niiden yhteistyötä yliopistojen kanssa sekä kehittämällä uudenlaisia tapoja vastata maakunnan yritysten osaamis-, oppimis- ja kehittämistarpeisiin. Hankkeessa kehitettävä elämänlaajuisen oppimisen toimintamalli auttaa yliopistoja tunnistamaan yrittäjien ja yritysten oppimistarpeita, kehittää yliopistokeskuksen vaikuttavuutta ja systematisoi kolmen Mikkelissä toimivan yliopiston yhteistoimintaa yrittäjä- ja yritysrajapinnassa. Lisäksi hanke elämänlaajuisen oppimisen ajatuksen mukaisesti laajentaa oppimiskäsitystä muodollista oppimista laajemmaksi ja lisää yliopistokeskuksen edellytyksiä ratkaista alueen yrittäjiltä ja yrityksiltä nousevia oppimistarpeita ja kehityshaasteita.

Hanketta rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta (EAKR).

Lisätietoa: Pääsihteeri Matti Malinen, +358 50 496 8981