Lifewide learning Etelä-Savo

Lifewide learning Etelä-Savo -selvityshanketta (1.8.2021 – 31.7.2022) rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta (EAKR).

Hanke on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja LUT-yliopiston yhteinen selvityshanke, joka edistää yrittäjien ja yritysten osaamisen kehittymistä edistämällä niiden yhteistyötä yliopistojen kanssa sekä kehittämällä uudenlaisia tapoja vastata maakunnan yritysten osaamis-, oppimis- ja kehittämistarpeisiin. Hankkeessa kehitettävä elämänlaajuisen oppimisen toimintamalli auttaa yliopistoja tunnistamaan yrittäjien ja yritysten oppimistarpeita, kehittää yliopistokeskuksen vaikuttavuutta ja systematisoi kolmen Mikkelissä toimivan yliopiston yhteistoimintaa yrittäjä- ja yritysrajapinnassa. Lisäksi hanke elämänlaajuisen oppimisen ajatuksen mukaisesti laajentaa oppimiskäsitystä muodollista oppimista laajemmaksi ja lisää yliopistokeskuksen edellytyksiä ratkaista alueen yrittäjiltä ja yrityksiltä nousevia oppimistarpeita ja kehityshaasteita.

Hankkeessa kerätään tietoa alueen yritysten osaamistarpeista, tutustutaan kolmen kohteen yritysyhteistyöhön (EduFutura, Lahden oppilaitokset ja Entrepreneurship Platform) ja keskustellaan yrittäjien kanssa osaamistarpeista ja yhteistyön kehittämisestä. Kerättyä tietoa hyödynnetään elämänlaajuisen oppimisen toimintamallin kehittelyssä.

Selvityshankkeen toimenpiteitä ja tuloksia päivitetään sivustolle alkuvuodesta 2022.

Lisätietoa projektipäällikkö Kaisa Voutila, kaisa.voutila(at)muc.fi, p. +358 50 597 7439.