Tutkimus- ja kehittämistoiminta

T&K-toiminta Mikkelin yliopistokeskuksessa  

Helsingin yliopisto  

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimustoiminta liittyy erityisesti yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun näkökulmasta. Lisätietoja Ruralia-instituutin tutkimustoiminnasta ja hankkeista https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/tutkimus  

Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste kehittää toimintaansa projekteissa, jotka painottuvat erityisesti digitaalisten aineistojen saavutettavuuteen. Lisätietoja https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/yhteistyo-ja-kumppanuudet/projektit  

  • Kansalliskirjasto rakentaa pitkäjänteisesti monikielisiä ja monialaisia kokoelmia tutkimuksen tueksi.
  • Kansalliskirjastossa kehitetään aineistopalveluita tukemaan digitaalisten ihmistieteiden työmenetelmiä ja tutkijoiden työkalujen avointa jakamista.
  • Kansalliskirjasto osallistuu kirjaston toimialaa tukeviin tutkimushankkeisiin.
  • Edistää avointa tiedettä kotimaisessa ja kansainvälisessä kontekstissa noudattaen periaatetta “tutkimustuotokset ovat niin avoimia kuin mahdollista, niin suljettuja kuin välttämätöntä”.

Verkostoyhteistyön kautta vahvaksi osaamiskeskukseksi

  • Kansalliskirjasto vahvistaa kulttuuriperintöorganisaatioiden yhteistyötä sekä palveluiden yhteentoimivuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Kansalliskirjasto kehittää kirjastoa laajaksi kulttuurin ja tieteen verkostoissa toimivaksi osaamiskeskukseksi.
  • Kansalliskirjasto kehittää kulttuuriperintöaineistoja ja metadataa hyödyntäviä koneoppimis- ja tekoälyratkaisuja sekä data-aineistopalveluja yhteistyössä kumppanuusverkoston kanssa.

 

LUT-yliopisto 

LUT School of Energy Systemsiin kuuluva Bioenergian laboratorio tutkii erityisesti teknologioita ja liiketoimintaa, joka liittyy metsäbiomassan käyttöön. https://www.lut.fi/web/en/lut-mikkeli/laboratory-of-bioenergy/research  

LUT School of Engineering Sciencen Erotustekniikan osasto on Suomen suurin yksikkö alallaan. Erotustekniikan perustana on fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden ymmärtäminen ja mallinnus. Mikkelissä pääpaino on erityisesti veden puhdistukseen liittyvissä teknologioissa. https://www.lut.fi/school-of-engineering-science/tutkimus/erotustekniikka  

LUT Kauppakorkeakoulun LBM Mikkeli on keskittynyt kasvuun, strategiaan, kansainvälisyyteen ja liiketoimintamalleihin. https://www.lut.fi/web/en/school-of-business-and-management/mikkeli/research1