TET-harjoittelijana Mikkelin yliopistokeskuksessa: Senja Naskalin kokemuksia – Working Experience in Mikkeli University Consortium: Senja Naskali’s experiences 

Kuva: Senja Naskali

Olen Senja, Rantakylän yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalainen. Olin TET-harjoittelussa Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikössä. Kansainvälisyys sekä erilaiset kielet ja kulttuurit kiinnostavat minua, joten kysyin täältä TET-paikkaa. Kuluneen viikon aikana olen ollut mukana kokouksissa sekä käynyt vierailuilla, seminaarissa ja International Mikkeli Day -tapahtumassa.

Tiistaina kävin vierailemassa Tuma-talolla LUT-yliopiston Erotustekniikan laboratorioissa. Laboratorioiden henkilökunta on todella kansainvälistä, professoreita ja vaihto-opiskelijoita saapuu ympäri maailmaa. Minusta oli mielenkiintoista kuulla tällaisesta paikasta, josta en ole ennen tiennyt mitään.

Iltapäivällä kävin tutustumassa Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelmaan. Opiskelijoita ja opettajia saapuu ympäri maailmaa englanninkielisiin opintoihin. Kovatasoinen ohjelma vetää paljon hakijoita kaukaakin, mutta vain vähän mikkeliläisiä. Harva mikkeliläinen tuskin tietääkään tällaisesta opiskelumahdollisuudesta.

Torstaina olin Stellassa järjestettävässä kaikille avoimessa International Mikkeli Day -tapahtumassa. Paikalla oli monia erilaisia Mikkelissä olevia toimijoita, kuten kaikki Mikkelin toisen ja korkea-asteen oppilaitokset, monia yhdistyksiä ja pääpuhujana huippukokki Kozeen Shiwan. Tapahtuma oli hieno osoitus siitä, kuinka monikulttuurinen kaupunki Mikkeli on.

Olen saanut oppia siitä, millaista monikulttuurisuus on juuri Mikkelissä. Olen tavannut ihmisiä monista eri kulttuureista ja käynyt paikoissa, joista en ole ennen tiennyt mitään. TET-jakso on ollut todella mielenkiintoinen ja antoisa.

Senja Naskali, Rantakylän yhtenäiskoulu

Working Experience in Mikkeli University Consortium: Senja Naskali’s experiences

I am Senja, a student from the Secondary school of Rantakylä in the ninth grade. I did my working experience in MUC. I’m interested in internationality, different languages and cultures. That was the reason why I wanted to do my working experience here. During this week I have been in meetings, visits, seminars and International Mikkeli Day -event.

On Tuesday I visited in Tuma, in LUT University’s laboratorios. The staff there is very international, because there are professors and exchange students around the world. It was interesting to hear about the place I haven’t known about before.

In the afternoon I visited the Aalto University International Business BScBA Program. There are students and teachers around the world. Because the program is high leveled, students come even far away to study there. But there are only a few students from Mikkeli. I think that not so many even know about this kind of chance of studing.

On Thursday I participated in the International Mikkeli Day event in Stella. There were all the Mikkeli’s upper secondary and higher education institutions, many kinds of organizations and chef Kozeen Shiwan gave the main speech. The event was a great indication of how international Mikkeli is.

I have learned what internationality in Mikkeli is like. I have met people from different cultures and visited places I haven’t known anything before. My working experience here has been very interesting and instructive.

Senja Naskali, Secondary school of Rantakylä