Suur-Savon Energiasäätiöltä avustus Mikkelin yliopistokeskuksen kahdelle Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelman opiskelijalle

Suur-Savon Energiasäätiö on myöntänyt Mikkelin yliopistokeskuksen tekemän hakemuksen perusteella avustuksen kahdelle Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelman opiskelijalle hyvin tehdystä kandidaattitutkielmatyöstä. Tämän vuoden avustuksen saavat opiskelija Võ, Lê Thảo Nguyên aiheenaan ´Assessing the impact of feed-in tariffs and renewable portfolio standards on the development of solar photovoltaic development in Vietnam – Opportunities and Challenges´ sekä opiskelija Nadezhda Ivanova aiheellaan ´Understanding the Effectiveness and Implications of Smart Home Energy Management Systems (SHEMS) for Electricity Consumption Optimization in Finnish Residential Sector. ´

  • Näiden kandidaattitutkielmien aiheet keskittyvät liiketoiminnan ja alueellisen talouden kehittämiseen erityisesti energian tutkimusalalta.  Nadezhda Ivanovan kandityö käsitteli sähkön käytön optimointia kotitalouksissa hyödyntämällä älykotiohjainta. Nguyen Von kandityö käsitteli kannustejärjestelmien vaikutusta aurinkosähköjärjestelmien investointihalukkuuteen, Aalto-yliopiston suunnittelija Mari Syväoja kertoo.
  • Avustuksen saadakseen opiskelijan pitää saada tutkielmastaan arvosanaksi vähintään 4, maksimiarvosanan ollessa 5. Työllä pitää olla myös LUT-yliopiston professori Tapio Rannan kirjallinen puolto avustuksen hakemiseksi säätiöltä, asiantuntija Merja Hölttä Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksiköstä sanoo.

Mukana prosessissa on kaksi Mikkelissä toimivaa yliopistoa. LUT-yliopistosta tulevat kandidaattitutkielmaprosessin ohjaajat tarjoavat kandidaattitutkielmien aiheita Aalto-yliopiston opiskelijoiden syksyllä alkavaan lopputyöprosessiin. Aalto-yliopisto esittelee aiheita opiskelijoilleen ja ilmoittaa samalla stipendimahdollisuudesta kahdelle hyvin tehdylle kandidaattitutkielmalle, joiden aiheet liittyvät Suur-Savon Energiasäätiön toimintapiiriin. Vastaavanlainen toteutus on ollut kahtena edellisenäkin lukuvuonna.

Lisätietoja: