Residenssikokeilu avaa digiarkistoja tutkijoille

Mikkelissä selvitetään tekijänoikeuden alaisten aineistojen käyttöä

Kansalliskirjasto aloitti tammikuussa Mikkelissä tutkijaresidenssikokeilun, jossa selvitetään tutkimuskirjaston tekijänoikeuden alaisen digitoidun sanomalehtiaineiston tutkimuskäyttöä. 

– Kokeilussa residenssin tutkijalle tarjotaan mahdollisuus kerätä tutkimusaineistoa tavalla, jonka toteuttaminen olisi normaalissa vapaakappaleiden työasemakäytössä hyvin haastavaa, sillä siinä aineistoa ei voi tallentaa tai kopioida, sanoo projektisuunnittelija Jukka Mikkonen Kansalliskirjaston Mikkelin toimipisteestä.

Projektisuunnittelija Jukka Mikkonen, Kansalliskirjasto

Kokeilun tutkijalle eli Mikkoselle tarjotaan pääsy tutkimuskirjaston tekijänoikeuden alaisiin digitaalisiin aineistoihin, kuten viime vuosina julkaistuihin sanoma- ja aikakauslehtiin. 

Residenssissä tarkastellaan, millaisia hallinnollisia, juridisia, teknisiä ja muunlaisia pulmakohtia tekijänoikeuden alaisen aineiston käyttöön ja tallentamiseen liittyy sekä hankitaan tietoa aineistonhallintakäytäntöä ja tulevia tutkijoita varten. 

Mikkonen sanoo, että Kansalliskirjaston täytyy olla tarkkana siitä, että tekijänoikeuden alaista aineistoa käsitellään lain mukaisesti.

– Miten sitten tutkimusaineiston käyttö, hallinta ja tallentaminen tulisi toteuttaa? Mitä saa viedä talon ulkopuolelle etätöihin ja missä muodossa? Miten aineistoa voisi tallentaa tutkimuksen verifiointia ja jatkokäyttöä varten, listaa Mikkonen kokeilun tavoitteita.

Mikkosen residenssissä tekemä tutkimus liittyy hänen Koneen Säätiön rahoittamaan filosofiseen Estetiikka ympäristönsuojelussa -tutkimushankkeeseen, joka toteutetaan 2023 -25.

–  Selvitän siinä, missä määrin ympäristönsuojelua on mahdollista, mielekästä ja järkevää motivoida estetiikalla ja millä tavoin esteettiset kokemukset luonnossa ja taiteissa voivat auttaa kestävän elämäntavan kehittämisessä.

Mikkonen kertoo tarkastelevansa ympäristöesteettisessä tutkimuksessa sitä, millaisia esteettisiä arvoja ja kokemuksia viimeaikaisissa sanomalehtikirjoituksissa liitetään kansallispuistoihin.

–  Kansallispuistoillahan on alusta saakka ollut kaksijakoinen tai ristiriitainenkin tehtävä: suojella alkuperäistä luontoa ja toisaalta tarjota suurelle yleisölle virkistystä ja luontokokemuksia.

Tutkimusaineistona toimivat kirjoitukset maakunta- ja paikallislehdissä, jotka koskevat uusia kotimaisia kansallispuistoja, kuten vuonna 2017 perustettua Hossaa ja vuonna 2022 perustettua Sallaa sekä tiedekansallispuistoksi esitettyä Evon retkeilyaluetta.

Tutkittavana ovat pääkirjoitukset, artikkelit, reportaasit ja kolumnit erityisesti seuraavissa sanomalehdissä: Kainuun Sanomat, Lapin Kansa, Etelä-Suomen Sanomat ja Hämeen Sanomat.

Residenssipilotin idea

Mikkelin kokeilu seuraa kansainvälisiä esimerkkejä muun muassa Hollannista ja Ranskasta. Sen aikana Kansalliskirjasto voi tarjota monipuolisemmin tutkimuskäyttöön aineistoja, joiden käyttö on muutoin lainsäädännöllisistä syistä tai kokoelman suojelun takia rajoitettua.

Aineistojen käyttö toteutetaan juridisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Kansalliskirjasto tarjoaa tutkijalle Digi.kansalliskirjasto.fi-työkalujen arviointia ja kehittämistä tutkimuksen näkökulmasta.

Juttu: Tapio Honkamaa

Kuvat: Harri Hakala, Ulla Jurvanen