TÄYDENNYSKOULUTUS JA VALMENNUKSET

Sekä Mikkelin yliopistokeskuksen toimijat että Mikkelin kesäyliopisto tarjoavat korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta. Joissakin tapauksissa täydennyskoulutuskokonaisuuksia voidaan yhdistää tutkintoon, opiskelija selvittää asian yliopistonsa kanssa.

Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköistä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti järjestää täydennyskoulutusta suuntautumisalojensa mukaisesti.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa täydennyskoulutusta:

  • paikallisyhteisöjen kehittäminen
  • kestävä ruokaketju
  • uudistuva biotalous

LUT-täydennyskoulutus

Mikkelin kesäyliopisto tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta:

  • juridiikka
  • kielet ja viestintä
  • kulttuuri ja hyvinvointi
  • markkinointi, talous ja yrittäjyys
  • opetus- ja kasvatusala
  • sosiaali- ja terveysala
  • ympäristö, yhteiskunta ja psykologia