Täydennyskoulutus ja valmennukset

Sekä Mikkelin yliopistokeskuksen toimijat että Mikkelin kesäyliopisto tarjoavat korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta. Joissakin tapauksissa täydennyskoulutuskokonaisuuksia voidaan yhdistää tutkintoon, opiskelija selvittää asian yliopistonsa kanssa.

LUT EMBA-ohjelma Mikkelissä

Mikkelissä alkaa syksyllä 2021 uusi 95 opintopisteen laajuinen LUT  EMBA-ohjelma. Täydennyskoulutusohjelma on suunnattu johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.

LUT-yliopisto on tarjonnut erityisesti liikkeenjohdolle suunnattua EMBA-täydennyskoulutusohjelmaa jo vuodesta 2005. Vuosien saatossa noin 200 asiantuntijaa on vahvistanut liiketoimintaosaamistaan suorittamalla 95 opintopisteen laajuisen ohjelman.

Täydennyskoulutuksen lippulaivaohjelmaa tarjotaan ensi syksystä alkaen myös Mikkelissä. Uudella ohjelmalla LUT vastaa Etelä-Savon alueella kasvaneeseen liikkeenjohdon koulutuksen kysyntään. Alueen erityispiirteet on huomioitu ohjelman sisällön suunnittelussa.

”Mikkelin yrityskentältä kantautuneissa viesteissä on tunnistettu tarve kasvattaa osaamista muun muassa myynnissä ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Uskomme, että pystymme auttamaan tässä”, sanoo Sami Saarenketo, LUT-kauppakorkeakoulun dekaani ja kansainvälisen markkinoinnin professori.

Saarenkedon mukaan LUTin EMBA-ohjelmalla on tukeva asema yritysten hankkimassa täydennyskoulutuksessa. Perinteiseen liiketoimintajohtamisen Master of Business Administration -nimikkeeseen liitetty Executive viittaa johtaja- ja päällikkötasoon. Sisällöllisesti MBA-tutkinnot rinnastetaan yleisesti maisteritutkintoihin, mutta kyseessä ei tutkintokoulutus.

”Oman osaamisen päivittämistä arvostetaan yrityksissä, ja liiketaloudellisen osaaminen vahvistaminen on toimialasta riippumatta tärkeää”, sanoo Saarenketo.

Saarenketo jatkaa, että vertaisoppimisella on iso merkitys strategisen ajattelun kehittämisessä.

”Juuri tätä EMBA-ohjelmamme tukee erityisen hyvin. Ohjelma tarjoaa erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja nähdä erilaisten organisaatioiden tapoja ratkaista johtamisen haasteita.”

Opiskelu EMBA-ohjelmassa tapahtuu tyypillisesti työn ohessa, jolloin ohjelman suorittamiseen kuluu kahdesta kolmeen vuotta. Opiskelijat voivat erikoistua valitsemalla opinnoilleen teeman, joka pohjautuu LUT-yliopiston vahvoihin tutkimusalueisiin: tietojohtamiseen, hankintojen johtamiseen tai innovaatiojohtamiseen.

Mikkelin yliopistokeskus on ollut aktiivinen kysynnän ja tarjonnan yhdistämisessä sekä yhteistyöverkoston kokoamisessa.

”Etelä-Savosta osallistutaan yllättävän paljon muissa maakunnissa toteutettaviin MBA-ohjelmiin. On hienoa, että meillä on pitkästä aikaa mahdollisuus omaan ohjelmaan. Lisäksi LUTin tarjoamat toteutustavat ja valinnaisuus sisällöissä ovat monipuolisia”, iloitsee Mikkelin yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen.

Toteutuakseen ohjelma edellyttää vähintään 15 opiskelijan sitoutumista. Pohjakoulutukseksi soveltuvat esimerkiksi diplomi-insinöörin, kandidaatin tai ammattikorkeakoulututkinnot. Ohjelmaan voivat kuitenkin hakea myös pitkän työkokemuksen omaavat tai yrittäjät.

Lue lisää ohjelmasta: Etelä-Savon LUT EMBA

Lisätietoja:

Sari Valkeapää, asiakkuuspäällikkö, LUT-yliopiston täydennyskoulutus, p. 040 535 1935,
Sami Saarenketo, dekaani ja ohjelman akateeminen johtaja, LUT-kauppakorkeakoulu p. 050 308 6181
Matti Malinen, pääsihteeri, Mikkelin yliopistokeskus, p. 050 496 8981,

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Etelä-Savon Kauppakamari, Etelä-Savon Yrittäjät ry, Mikkelin kaupunki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Mikkelin yliopistokeskus, Pieksämäen kaupunki ja Savonlinnan kaupunki.

 

Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköistä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti järjestää täydennyskoulutusta suuntautumisalojensa mukaisesti.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa täydennyskoulutusta:

  • paikallisyhteisöjen kehittäminen
  • kestävä ruokaketju
  • uudistuva biotalous

LUT-täydennyskoulutus

Mikkelin kesäyliopisto tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta:

  • juridiikka
  • kielet ja viestintä
  • kulttuuri ja hyvinvointi
  • markkinointi, talous ja yrittäjyys
  • opetus- ja kasvatusala
  • sosiaali- ja terveysala
  • ympäristö, yhteiskunta ja psykologia