E-tentit

Yliopistokeskuksen tenttiakvaariossa voi suorittaa tenttejä Mikkelistä käsin

Mikkelissä voi suorittaa LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston sähköisiä tenttejä.

E-tentiakvaario sijaitsee osoitteessa Lönnrotinkatu 7 (Cultiva-rakennus), 2. kerros, huone 2004.

Ohje e-tenttimisestä LUT-yliopiston opiskelijoille LUT-yliopiston sivuilla

LUT-tenttijä, huomioi suositukset:
https://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/koronavirustiedotus

HY-tenttijä: huomioi suositukset:

Helsingin yliopiston kasvomaskisuositus 15.10.2020

 • Helsingin yliopiston julkisissa tiloissa liikkuville yliopistolaisille, vierailijoille ja asiakaspalvelujen käyttäjille suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Altistumisten välttämiseksi noudatetaan aina myös tilanteen mahdollistamaa riittävää etäisyyttä.
 • Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi erityisesti tilanteissa, jossa ihmiset tapaavat laajemmin toisiaan (esimerkiksi kokoukset, taukotilat, yhteiset tilat) ja kun turvavälejä (vähintään 2 metriä), vuorotteluja tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan. Jos turvaväliä ei voida pitää, tulee käyttää kasvomaskia.
 • Omat työhuoneet eivät ole julkisia tiloja.
 • Välttämättömissä lähikokouksissa käytetään maskeja, joiden tarjolla olemisesta kokouksen osallistujille vastaa kokouksen järjestäjä.
 • Kasvomaskin käyttöä suositellaan aina henkilökontaktia vaativassa tutkimustyössä.
 • Lähiopetus-, itseopiskelu- ja ohjaustilanteissa suositellaan maskin käyttöä.

Yliopistolaisten, vierailijoiden ja yhteistyökumppaneiden toivotaan ottavan laajentunut maskisuositus vakavasti ja noudattavan sitä, ellei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.

Ohje e-tenttimisestä Helsingin yliopiston opiskelijoille Helsingin yliopiston sivuilla

Saapuminen sähköiseen tenttiin
Huomaathan että kyseessä on tenttitilaisuus, jossa vaaditaan ehdotonta hiljaisuutta. Muista, että tilasta poistuminen ja sinne palaaminen kesken tentin ei ole sallittu. Tenttitilan ovi on auki. Virastomestari tavoittaa tarvittaessa numerosta +358 40 515 1113,

Toimi näin:

 1. Jätä takkisi ja kaikki tavarasi tenttijöille varattuihin säilytyslokeroihin tenttitilan ulkopuolelle
  ‐ käytettävissä olevat lokerot ovat nro 1-8
  ‐ Säilytys opiskelijan omalla vastuulla
 2. Älä vie tenttitilaan mukanasi mitään muuta kuin säilytyslokeron avain
  ‐ Tentissä ei saa käyttää laskinta, ohjelmoitavaa laskinta, elektronisia apuvälineitä, sanakirjaa, kirjallisuutta tai muuta aineistoa.
  ‐ Myöskään eväät, vesipullo, suttupaperi tai kynät eivät ole sallittuja.
 3. Laita säilytyslokeron avain tenttipisteen seinässä olevaan naulakkoon.
  ‐ Pöydällä ei tenttimisen aikana saa olla mitään tavaroita, ei edes avainta.
 4. Aloita tentti tenttiajan rajoissa
  ‐ Tentit alkavat tasatunnein ja päättyvät viittä vaille
  ‐ Tule ajoissa, mutta älä liian aikaisin, että aiheutat mahdollisimman vähän häiriötä
  ‐ Tenttiaika alkaa kulumaan kalenterivarauksesi alkamisajankohdasta.