Mikkelin Tiedepäivillä julkistettiin tunnustuksia – Tieteenkesyttäjä 2022 on Juha Helenius, Tieteenkesyttäjä juniori on Antti Karonen, paras kandityö Jenni Ikoselle ja kunniamaininta Ville Hahlille

Mikkelin Tiedepäivillä julkistettiin tunnustuksia

– Tieteenkesyttäjä 2022 on Juha Helenius, Tieteenkesyttäjä juniori on Antti Karonen, paras kandityö Jenni Ikoselle ja kunniamaininta Ville Hahlille

Vuoden 2022 tieteenkesyttäjä on professori Juha Helenius. Hän toimii Ruralia-instituutissa Mikkelissä osana Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin tiimiä. Heleniuksen asiantuntemuksensa keskeiset alat, kuten kestävät ruokavaliot ja ruokajärjestelmät sekä kiertotalous maataloudessa, ovat vilkkaan yhteiskunnallisen keskustelun aiheita ja ovat keskeisessä asemassa ratkaisemassa globaaleja kestävyyshaasteita.

Professori Juha Helenius on koko uransa ajan ollut aktiivinen tiedekentän edustaja yhteiskunnallisella tasolla. Hän on ollut mukana lukuisissa haastatteluissa ja julkisissa paneelikeskusteluissa osallistuen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

  • Erityisen suurena ansiona pidetään professori Juha Heleniuksen taitoja avata tiedettä ja tieteellisiä käsitteitä. Professori Helenius on aktiivinen keskustelija monessa eri foorumissa. Tästä on osoituksena esimerkiksi hänen osallistumisensa Perheiden tiedepäivät -tapahtumaan, jossa hän vastasi lapsilta ja nuorilta tulleisiin tiedekysymyksiin, pääsihteeri Matti Malinen Mikkelin yliopistokeskuksesta kertoo valintaperusteista.

Tieteenkesyttäjä-tunnustus myönnetään vuosittain henkilölle tai henkilöille, jotka ovat ansiokkaasti tuoneet tiedettä julki helposti ymmärrettävässä muodossa.

Mikkelin Tiedepäivillä julkistettiin myös Tieteenkesyttäjä Juniori – tunnustus Mikkelin lukion opiskelija Antti Karoselle. Tunnustuksen kriteerinä on syvä intressi ja intohimo johonkin aiheeseen tai oppiaineeseen. Antti Karonen on lahjakas opiskelija erityisesti matemaattisluonnontieteellisissä aineissa ja kuuluu biologian olympiavalmennettaviin. Hänellä on nuoresta asti ollut kyky hahmottaa hankaliakin matemaattis-luonnontieteellisiä pulmia ja taipumus saada erilaisten ilmiöiden loogiset yhteydet nopeasti haltuun. Hän ei ole jättänyt uuden oppimista pelkän lahjakkuuden varaan vaan on osoittanut opinnoissaan suurta ahkeruutta ja määrätietoisuutta.

Tieteen päivillä julkistettiin myös Aalto-yliopiston International Business –kandidaattiohjelman paras kandidaattitutkielma 2022 teemalla ”Entrepreneurship and Innovation” opiskelija Jenni Ikoselle. Hänen kandidaatintutkielman aihe oli Kestävän kehityksen tavoitteiden integrointi suomalaisten startup-yritysten tuotekehitysprosessiin. Ohjaaja Mikko Pynnösen mukaan työn laatu ja syvyys vastaavat pro gradu -tutkielman tasoa yrittäjyyden alalla. Ikonen teki tutkimustyönsä itsenäisesti ja haastatteli kiinnostavia ja ajankohtaisia suomalaisia startup-yrityksiä tutkimustaan varten.

  • Tutkimus keskittyy innovaatioprosesseille keskeiseen tuotekehitykseen ja yhdistää teemaan lisäksi kestävän kehityksen tavoitteet. Tämä liittää tutkielman kansainvälisesti kasvussa olevaan ajankohtaiseen akateemiseen tutkimukseen yrittäjyyden ja innovaation alalla tuoden uusia ja mielenkiintoisia näkemyksiä käynnissä olevaan keskusteluun, tutkielman ohjaajana toiminut professori, KTT Mikko Pynnönen LUT-yliopistosta sanoo.

Kandidaattitutkielmaprosessiin osallistui kaikkiaan 76 opiskelijaa. Ohjaajien antamien ehdotusten perusteella lopullisen valinnan tekivät ohjelmajohtaja Joan Lofgren ja suunnittelija Mari Syväoja.

Tieteenkesyttäjä 2022 professori Juha Helenius

Mikkelin Tiedepäivillä annettiin myös kunniamaininta Urheilupuiston yläkoulun oppilaalle Ville Hahlille. Koulussa erinomaisesti menestynyt 9C-luokan oppilas Ville Hahl on kiinnostunut monipuolisesti eri oppiaineista ja tieteenaloista ja hänellä on kyky lähestyä ongelmia eri näkökulmista ja keskustella niistä rakentavasti.

Lisätietoja:

 

Mikkelin Tiedepäivät on suurelle yleisölle suunnattu maksuton tapahtuma, jossa eri alojen tutkijat kertovat yleistajuisesti ja laaja-alaisesti tieteestä ja tutkimuksesta sekä tieteen mahdollisuuksista. Pääorganisaattorina toimii Mikkelin yliopistokeskus yhteistyössä Luonnonvarakeskus Luken, Mikkelin kaupungin, Mikkelin seutukirjaston, Mikkelin lukion sekä Urheilupuiston yläkoulun kanssa. Myös Metsäkeskus ja Sodan ja rauhan keskus Muisti ovat mukana toteuttamassa vuoden 2022 tapahtumaa.